Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Studia I stopnia

Ścieżka kształcenia praktycznego  na kierunku „zarządzanie”  w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej pozwala na Start w karierę! Krok po kroku student poznaje specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw i zarządzania nimi oraz zdobywamy szeroką perspektywę biznesową niezbędną do obejmowania stanowisk menedżerskich. Każdy semestr studiów na kierunku „zarządzanie” przynosi coraz ambitniejsze wyzwania, stając się jednocześnie gwarantem kompleksowego podejścia do budowania swojej indywidualnej ścieżki rozwoju jako przyszłego menedżera.

Nowatorski system kształcenia praktycznego, w ramach którego jesteśmy prekursorami innowacyjnych metod wyposażania studenta w umiejętności praktyczne. Przygotowujemy dla każdego studenta indywidualny program kształcenia praktycznego, łączący praktyki zawodowe z zajęciami praktycznymi. Dzięki temu nasi absolwenci są cenieni przez pracodawców jako doskonale przygotowani fachowcy, zdolni do samodzielnego wykonywania powierzonych obowiązków, bez potrzeby dodatkowych szkoleń po zakończeniu studiów.

Ścieżka pierwsza - studenci odbywają praktyki zawodowe w instytucjach i podmiotach gospodarczych związanych z kierunkiem kształcenia lub wybraną specjalnością.

Równolegle z odbywaniem praktyk studenci uczestniczą w pracowniach praktycznych, które prowadzą opiekunowie z instytucji i podmiotów gospodarczych przyjmujących studentów na praktykę.
Na studiach stacjonarnych dni odbywania praktyk są wolne od innych zajęć dydaktycznych i poświęcone wyłącznie praktykom.

Ścieżka druga – praktyczne formy i treści zajęć dydaktycznych: studenci nabywają i doskonalą umiejętności poprzez uczestniczenie w zajęciach praktycznych na Uczelni.

Ścieżka trzecia – seminaria dyplomowe i gromadzenie materiału empirycznego: służy zebraniu materiału empirycznego pomocnego w przygotowaniu pracy dyplomowej.

Ścieżka czwarta – staże zawodowe: aktywnym studentom Uczelnia, w miarę możliwości, będzie starała się umożliwić odbywanie staży w instytucjach współpracujących z WSPiA.

Ścieżka piąta – alternatywne formy kształcenia: studenci będą mogli zdobywać doświadczenie m.in. poprzez działalność w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, aktywny udział w Klinice Przedsiębiorczości.


Pierwsze dwie ścieżki są obowiązkowe dla wszystkich studentów, ścieżki trzecia, czwarta i piąta są fakultatywne.

Praktyki dla studentów studiów stacjonarnych realizowane są w III i IV semestrze (61 godzin na semestr. Dni odbywania praktyk są wolne od zajęć dydaktycznych. 

Praktyki dla studentów studiów niestacjonarnych odbywają się po I i po II roku studiów w okresie wakacyjnym i trwają po 45 godzin (łącznie 90 godzin).

 Nowością jest „Startuj z Zarządzaniem” stanowi platformę warsztatową rozwoju kierunku „zarządzanie” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej.

Na scenie Programu „Startuj z Zarządzaniem” promuje się praktyczny wymiar kształcenia, której aktorem jest praktyk ze świata publicznego i biznesu oraz student jako przyszły wysoko wykwalifikowany menedżer. Cykl spotkań studentów z praktykami służy wsparciu kreowania zmian w programie kształcenia na kierunku „zarządzanie” będących odzwierciedleniem rzeczywistej problematyki zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach oraz projektach gospodarczych.

Jakość kształcenia na kierunku „zarządzanie” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej oparta jest zatem nie tylko o zróżnicowane formy zdobywania wiedzy i umiejętności ale przede wszystkim o analizę doświadczeń dobrych praktyk rynkowych, zapewniając rozwój w tworzeniu profesjonalnej kariery zawodowej przyszłych absolwentów. Tak jak zmienia się otoczenie przedsiębiorstwa, tak zmienia się rynek pracy.

Program „Startuj z Zarządzaniem” jest fundamentem rozwoju kierunku „zarządzanie”, w którym program kształcenia przeplata się z cyklami spotkań studentów z praktykami. Cykliczne spotkania studentów z menedżerami obfitują w analizę tematyki od kluczowych projektów gospodarczych po praktykę zarządzania różnymi typami funkcjonujących przedsiębiorstw na rynku. W Programie „Startuj  z Zarządzaniem” funkcjonuje Rada Kształcenia Menedżerów pełniąca rolę merytorycznego zaplecza rozwoju programu kształcenia o wymiarze praktycznym, w tym specjalności, Rada Dydaktyczno-Programowa pełniąca rolę merytorycznego zaplecza naukowo-dydaktycznego wspierającego kształcenie praktyczne oraz rozwój przedsięwzięć naukowych, a także Klinika Przedsiębiorczości oraz Koło Naukowe Zarządzania Menedżerskiego podejmujące przedsięwzięcia o charakterze praktyczno-naukowym, odpowiadając merytorycznie na wydarzenia rynkowe.

Wszystkie zaprojektowane wydarzenia w ramach Programu „Startuj z Zarządzaniem” realizowane na kierunku „zarządzanie” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej mają wzbogacać wiedzę i umiejętności studenta oraz wspierać angażując studenta do aktywności  w rozeznawaniu swoich obszarów zainteresowań z zakresu zarządzania dla potrzeb tworzenia swojej przyszłej kariery zawodowej.