Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Organizacje studenckie i koła naukowe

Samorząd Studencki
Oprócz statutowych obowiązków takich jak m.in. ochrona praw i interesów studentów, organizuje imprezy integrujące środowisko studenckie. Tradycją w WSPiA stały się coroczne otrzęsiny studentów I roku, juwenalia, andrzejki, półmetek.

Gazeta „eSeMeS”
Sugestywny Magazyn Studencki, dwumiesięcznik studentów WSPiA. Czytelnik „eSeMeSa” znajdzie w nim ciekawe wywiady, recenzje, felietony, wiadomości z życia studenckiego, informacje o tym, jak szukać pracy za granicą itp. Studenci zaangażowani w redagowanie magazynu uczestniczą w warsztatach dziennikarskich.

Koła naukowe
W WSPiA działają m.in.: Koło Naukowe Karnistów „LEX”, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii, Koło Naukowe Zarządzania transportem, spedycją, logistyką, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Granicznego, Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego i Praw Człowieka, Koło Naukowe Prawników Administratywistów, Koło Naukowe Prawa Gospodarczego, Klub Rozwoju Osobistego, Koło Naukowe Cywilistów „Iustus”, Koło Strzeleckie LOK WSPiA, Koło Naukowe Administracji, Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego. Działalność w kołach daje szansę na pogłębianie swoich zainteresowań, zdobycie wiedzy oraz dobrą zabawę. Studenci sami organizują konferencje, obozy i imprezy, podczas których poznają nowych ludzi, bawią się i zdobywają doświadczenia.
W przeszłości na uczelni działały takie koła jak: Europejskie Koło Naukowe, Koło Naukowe Zarządzania Kadrami, Koło Naukowe Socjologii Stosowanej i Marketingu, Koło Naukowe Biznesu, Penitencjarne Koło Naukowe, Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego, Menadżerskie Koło Naukowe, Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Rzecznik Praw Studenta
Studenci WSPiA posiadają swojego rzecznika. Jest on wybierany przez studentów i stoi na straży przestrzegania ich praw. WSPiA była pierwszą uczelnią w Polsce, która wprowadziła instytucję Rzecznika Praw Studenta.

Klub Dobrego Studenta
Dla najlepszych studentów stworzony został Klub Dobrego Studenta, którego rolą jest docenienie najlepszych studentów, stworzenie im warunków optymalnego rozwoju, z uwzględnieniem zainteresowań, aspiracji i wybranej
drogi kariery, w tym m.in. poprzez finansowanie z budżetu Uczelni aktywnego udziału w konferencjach i seminariach naukowych, wyjazdów studyjnych oraz wspieranie działalności naukowo-badawczej (udział w projektach naukowych, publikacje).

Klub Uczelniany AZS
Wielosekcyjny klub sportowy, który organizuje zajęcia, zawody i turnieje. W ramach AZS istnieje kilka sekcji. Są to m.in.: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, aerobik, kick-boxing, krav maga, tenis stołowy, unihokej, siłownia, taniec towarzyski, tor przeszkód oraz szkółka tenisa ziemnego.

Klub Studencki „Zemsta Docenta”
Najbardziej znany z Czwartków Kabaretowych. Studenci chętnie organizują w klubie różne imprezy, m.in.: wybory miss, pokazy mody, makijażu czy spotkania z ciekawymi ludźmi. Odbywają się w nim koncerty, dyskoteki i występy kabaretowe.

Klub Absolwenta
Celem Klubu jest integracja środowisk, w których pracują absolwenci, a także utrzymywanie łączności między absolwentami Uczelni. Członkowie nastawieni są na wzajemną wymianę doświadczeń zawodowych i wspieranie materialne szczególnie potrzebujących absolwentów i studentów. Począwszy od 2013 roku, w każdą pierwszą sobotę września Klub będzie organizatorem Zjazdu Absolwentów w kampusie Uczelni w Rzeszowie.

Działalność organizacji studenckich WSPiA finansowana jest przede wszystkim z budżetu przyznawanego corocznie przez władze Uczelni.