Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Akademickie Koło Strzeleckie WSPiA

Koło strzeleckie w WSPiA zajmuje się prowadzeniem treningów, kursów i szkoleń dla jego członków. Do dyspozycji studentów pozostaje strzelnica elektroniczna, w Sali Balistyki budynek C. Koło może organizować również różnego rodzaju imprezy, zawody oraz obozy szkoleniowe przy współpracy z innymi upoważnionymi organizacjami. Dzięki działalności w Kole studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania strzelectwem sportowym i edukacją proobronną, kształtując postawy społeczne oraz ducha patriotyzmu. Działające w WSPiA Koło Strzeleckie prowadzi ponadto działalność informacyjną, promocyjną i popularyzacyjną w zakresie różnych dyscyplin strzelectwa.


Koło Strzeleckie LOK ma na celu ułatwianie startu zawodowego studentom chcącym pracować w szeroko pojętych resortach. Integruje także środowisko studentów i tworzy warunki sprzyjające samokształceniu. Pozwala też rozwijać indywidualne zainteresowania oraz wiedzę z zakresu przysposobienia obronnego wśród studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie.

W czasie spotkań Koła Strzeleckiego jego członkowie poznają przepisy dotyczące bezpiecznego użycia broni palnej na bazie symulatora multimedialnego stosowanego w WP, Policji i szeregu innych służb. Każda ze studiujących osób uczestników Koła Strzeleckiego zapoznaje się z pracą bronią palną (replika) na bazie symulatora oraz ćwiczeń sprawnościowych prowadzących do integracji funkcji umysłowych oraz motorycznych na bazie prezentacji multimedialnych. Szkolenie można również prowadzić na strzelnicach zewnętrznych.

Oprócz zajęć na terenie Uczelni studencki WSPiA mogą uczestniczyć w specjalistycznych szkoleniach strzeleckich, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem - prowadzone są na trzech różnych poziomach przez instruktorów i trenerów strzelectwa. Na zakończenie szkolenia studenci WSPiA RzSW mogą przystąpić do egzaminu. Warto zaznaczyć, członkowie Koła Strzeleckiego mogą zdobywać uprawnienia: Prowadzący Strzelanie, wydawane przez Ligę Obrony Kraju.