Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

System ECTS

System ECTS jako system transferu i akumulacji punktów.

ECTS to system ułatwiający zaliczanie okresu studiów odbytych przez studenta w uczelni zagranicznej przez jego uczelnię macierzystą. System ECTS został opracowany w drugiej połowie lat 80-tych w ramach ówczesnego Programu Erasmus. Od tego czasu system ECTS jest wdrażany przez coraz większą liczbę uczelni europejskich, a najszersze zastosowanie systemu obserwuje się w uczelniach uczestniczących w wymianie studentów Programu Erasmus.

System ECTS stanowi kodeks sprawdzonych rozwiązań dotyczących uznawania (okresu) studiów. Jego podstawą jest przejrzystość programu studiów i zasad zaliczania zajęć. Uznawanie okresu studiów jest jednym z podstawowych warunków wyjazdów w ramach programu Erasmus. Oznacza to, że okres studiów odbytych za granicą (w tym egzaminy lub inne formy oceny) zastępuje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej, niezależnie ud tego, że treść uzgodnionego programu studiów za granicą może się różnić od programu w uczelni macierzystej. System ECTS sam w sobie nie reguluje treści, struktury czy ekwiwalencji programów studiów, są to bowiem kwestie związane z jakością kształcenia, do których system ECTS się nie odnosi.

 

System Transferu i  Akumulacji Punktów (ECTS) w WSPiA

Kierunek – Administracja 
Studia pierwszego stopnia - liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 180 
Studia drugiego stopnia - liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120 
 
Kierunek - Prawo
Jednolite studia magisterskie - liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 300
 
Kierunek – Zarządzanie
Studia pierwszego stopnia - liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 180 
 
Kierunek - Kryminologia
Studia pierwszego stopnia - liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 180
 
Kierunek - Bezpieczeństwo wewnętrzne
Studia pierwszego stopnia - liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 180
Studia drugiego stopnia - liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120 

 

Istnieje możliwość uczestnictwa dla wszystkich studentów WSPiA
w wykładach otwartych, przeprowadzanych w językach obcych:

 

1. Wykład w języku angielskim  - 2.pkt.
2. Wykład w języku niemieckim - 2 pkt.