Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Czym są zaburzenia preferencji seksualnych

Dyskusja środowiska prawniczego  

Jak karać osoby z zaburzeniami preferencji seksualnych to temat ostatniego posiedzenia Podkarpackiego Forum Myśli Prawniczej. Dyskusja w ramach Sekcji Karnej Forum odbyła się w poniedziałek 10 grudnia 2012 roku. Wykład wprowadzający wygłosił prof. Czesław Kłak, wykładowca WSPiA. W swoim wystąpieniu poruszył procesowe aspekty odpowiedzialności karnej osób z zaburzeniami preferencji seksualnych.  
 
Podczas poniedziałkowego konwersatorium Podkarpackiego Forum Myśli Prawniczej prof. Czesław Kłak zwrócił uwagę na to, że pojęcie ”zaburzeń preferencji seksualnych” nie jest zdefiniowane ani w kodeksie karnym. – Zagadnienie to nie zostało zdefiniowane również w kodeksie postępowania karnego. Może to prowadzić do rozbieżności, zwłaszcza że w innych aktach prawnych (np. w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia ma broń i rejestracji broni, wydanym na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji) wyraźnie wskazano, co należy rozumieć pod tym pojęciem – tłumaczył prof. Czesław Kłak.
 
Ponadto referent wskazał na niespójności w samym kodeksie karnym. – W jednym przepisie formułuje się obowiązek zasięgnięcia opinii biegłego seksuologa, ale w innym nie nakłada na oskarżonego obowiązku poddania badaniu seksuologicznemu, które nie może być utożsamiane z badaniem psychiatrycznym – mówił prof. Czesław Kłak. Wspomniał także o rozbieżnościach występujących w orzecznictwie, odnoszących się do wykładni pojęcia ”zaburzenia w zakresie preferencji seksualnych” i podstaw dowodowych skierowania na badanie seksuologiczne. Prof. Czesław Kłak odniósł się również do sprzeczności między przepisami kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego, jeżeli chodzi o sposób dokonywania ustaleń w zakresie owych zaburzeń.
 
W dyskusji prof. Zbigniew Ćwiąkalski, zgadzając się z tezami referatu wprowadzającego dodał, że ustawodawca nowelizując kodeks karny i kodeks postępowania karnego, zapomniał o zasadzie przyzwoitej legislacji i przyjął rozwiązania ze sobą sprzeczne, co nie służy właściwej praktyce ich stosowania.
 
Podkarpackie Forum Myśli Prawniczej
Do udziału w posiedzeniach Forum zapraszani są przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych zainteresowani dyskusją z wybitnymi naukowcami z całej Polski. Podkarpackie Forum Myśli Prawniczej to wspólna inicjatywa prof. Jerzego Posłusznego – Rektora WSPiA oraz wykładowców uczelni prof. Andrzeja Zolla i prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Do udziału w Forum zapraszani są prokuratorzy, sędziowie, adwokaci, aplikanci, a także młodzi absolwenci studiów prawniczych. Comiesięczne spotkania mają na celu szerzenie myśli prawniczej w życiu naukowym Uczelni, zdobywanie i poszerzania praktycznej wiedzy z zakresu prawa z uwzględnieniem wszystkich jego gałęzi i działów.
 
Forum prowadzone jest w formie konwersatoriów – raz w miesiącu. Poświęcone jest ważnym i aktualnym (teoretycznym i praktycznym) zagadnieniom z zakresu prawa. W ramach Podkarpackiego Forum Myśli Prawniczej oprócz sekcji prawa karnego działa również sekcja prawa cywilnego i administracyjnej.