Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości
Konferencje naukowe
„Milczenie administracji” – tematem dyskusji w WSPiA W czwartek w WSPiA rozpoczyna się Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii Konferencja Naukowa Doktorantów WSPiA I Międzynarodową Konferencję Naukową nt. „PRZESTĘPSTWO HANDLU LUDŹMI – ROZPOZNAWANIE I ZWALCZANIE”. „Dobra administracja” – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Czy w polskiej szkole jest bezpiecznie – dyskusja w WSPiA Minister Edukacji Narodowej gościem konferencji w WSPiA „Patologie jako przejaw zagrożenia bezpieczeństwa młodzieży szkolnej” - Konferencja w WSPiA Wykluczenie społeczne więźniów – konferencja pod patronatem Rektora WSPiA Dekada Polski w Unii Europejskiej – badania WSPiA Gdzie są granice wolności słowa - debata w WSPiA Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Przedsiębiorczość – perspektywą zmian Plenarne posiedzenie Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów IV posiedzenie Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów Polsko – Ukraińska konferencja naukowa we Lwowie Dopalacze – problematyka prawna, kryminalistyczna i sanitarna Studenci WSPiA dyskutowali o bioetycznych problemach prawa I Podkarpackie Forum Myśli o Bezpieczeństwie Debata Młodzieży w WSPiA XIV Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej nt. "Internacjonalizacja Administracji Publicznej" Jakie są skutki reorganizacji sądownictwa na Podkarpaciu? W WSPiA dyskutowano o związkach partnerskich i przemocy w rodzinie W WSPiA dyskutowano o zmianach w procedurze karnej Dziś w WSPiA dyskusja o tym jak sprawnie sądzić przestępców w Polsce Czym są zaburzenia preferencji seksualnych Polacy i Ukraińcy dyskutowali w WSPiA o zarządzaniu kryzysowym Seminarium polsko-ukraińskie w WSPiA VI Letnie Warsztaty Doktoranckie – Finał Zmiany w prawie budowlanym są konieczne W WSPiA odbędzie się dyskusja o zmianach w kodeksie budowlanym Studenci WSPiA osądzili Demokrację Młodych ludzi trzeba uczyć praktyki Konferencja Metodyczna nt. „Ciekawie i innowacyjnie o bezpieczeństwie – edukacja dla bezpieczeństwa” VI Letnie Warsztaty Doktoranckie w WSPiA „Dziecko to też człowiek” Prywatyzacja w oczach studentów Pierwsza Studencka Konferencja Naukowa WSPiA Tablica pamięci Hermana Liebermana W WSPiA odbyła się konferencja na temat praw dziecka Kodeks karny i kodeks postępowania karnego po dziesięciu latach obowiązywania. Ocena i perspektywy zmian Ochrona środowiska w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem woj. podkarpackiego na tle doświadczeń europejskich Międzynarodowa Konferencja Naukowa „O potrzebie zmian Konstytucji Polski i Ukrainy”, Krasiczyn - Rzeszów 19 - 21 września 2005r. Konferencja naukowa "Prawnokarne aspekty wolności", Arłamów 16-18 maja 2005 Ogólnopolski Zjazd Cywilistów - "Czterdzieści Lat Kodeksu Cywilnego", Rzeszów 8 - 10 październik 2004 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa towarzysząca uroczystości wręczenia Nagrody Pojednania nt. "Stosunki polsko-ukraińskie w zmieniających się uwarunkowaniach europejskich"- Przemyśl, 18-19 października 2002 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Problemy stosowania konstytucji Ukrainy i Polski"- Lwów, 27-28 listopada 2002 r. Międzynarodowa konferencja naukowa "Wschodni wymiar Unii Europejskiej", Arłamów, 25-29 maj 2003 r. Seminarium nt. "Samorząd terytorialny w Konstytucji RP", Przemyśl, październik 1997r. Seminarium "Reforma administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej", Przemyśl, Pałac Lubomirskich, luty 1998r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Samorząd terytorialny w Polsce i na Ukrainie", Przemyśl, czerwiec 1998r. Seminarium "Sądownictwo administracyjne - stan obecny i perspektywy", Przemyśl Pałac Lubomirskich, wrzesień 1998r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Odpowiedzialność organów administracji publicznej za stan środowiska w Polsce i na Ukrainie" - Lwów, Listopad 1998r.* Konferencja "Polska w Unii Europejskiej", Przemyśl, Pałac Lubomirskich, 22 kwietnia 1999r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Nowe prawo o szkolnictwie wyższym", Arłamów, czerwiec 1999r. I konferencja samorządowa - Przemyśl, luty 1996r. Międzynarodowa Naukowa Konferencja nt. "Międzynarodowa przestępczość zorganizowana", Rzeszów, kwiecień 2000r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przedsiębiorstwo w procesie transformacji", Przemyśl, Pałac Lubomirskich maj 2000r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Swobody obywatelskie w Polsce i na Ukrainie - rzeczywistość i perspektywy", Lwów, listopad 2000r.* Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Prawne i społeczne aspekty rozwoju samorządności terytorialnej w Polsce i na Ukrainie"*, Przemyśl, kwiecień 2001 Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Przestrzenny wymiar procesów transformacji społeczno-ekonomicznej w europie środkowej i wschodniej na przełomie XX i XXI wieku", Polańczyk, maj 2001 r. Ukraińsko Polska Konferencja Naukowa towarzysząca uroczystości Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Prawno - organizacyjne i ekonomiczno - finansowe uwarunkowania rozwoju infrastruktury gospodarczej w Polsce i na Ukrainie"*, Przemyśl, grudzień 2001 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Samorząd terytorialny w III RP po dziesięciu latach", Przemyśl, Krasiczyn, kwiecień 2000r., połączona z wręczeniem Księgi Jubileuszowej z okazji 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Jana Szreniawskiego - wydanej przez WS Zjazd Zakładów, Katedr Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Seminarium nt. "Rola nauki w procesie demokratyzacji życia publicznego" Przemyśl październik 1996r. II Konferencja Samorządowa , grudzień 1996r., Urząd Miasta Przemyśla W WSPiA obradował X Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii Zjazd katedr prawa karnego i kryminologii Konferencja Naukowa Doktorantów WSPiA Galicyjskie Seminarium Postępowania Administracyjnego

Konferencje archiwalne