Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Debata Młodzieży w WSPiA

Bardzo ważny temat

Legalizacja związków partnerskich powinna być wynikiem przemyślanego procesu – tak uważają uczestnicy Debaty Młodzieży w Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Dyskusja pt. „Związki partnerskie w Polsce (aspekt cywilnoprawny)” odbyła się 20 marca 2013 r. Uczestniczyli w niej m.in.  studenci i naukowców z WSPiA oraz Jerzy Wiktor, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rzeszowie. Organizatorem debaty było Kolegium Prawa WSPiA oraz Koło Naukowe Cywilistów IUSTUS.
 
W czasie debaty w Wyższej Szkole Prawa i Administracji dr Lucyna Mac – Czarnik (wykładowca WSPiA) przedstawiła psychologiczne aspekty problematyki związków partnerskich. Podczas swego wystąpienia dokonała również rozróżnienia związków, które określa się wspólnym mianem związków partnerskich. Przedstawiając główne problemy psychologiczne w tym zakresie, dr Mac-Czarnik wielokrotnie podkreślała, iż dla prawidłowego rozwoju człowieka konieczny jest element stabilności relacji.
 
– Jako prawdziwą przyczynę szerokiej dyskusji społecznej o związkach partnerskich można wskazać wzmożony nacisk środowisk przychylnych tymże związkom. Założenie, że homoseksualizm jest czymś naturalnym, jest typową formą zaspokajania popędu, nie jest poparte żadnymi konkretnymi argumentami. Należy także zwrócić uwagę na występowanie pewnej sprzeczności w dążeniach par heteroseksualnych. Odrzucają one małżeństwo jako sformalizowanie związku i dążą jedynie do ustawowego uregulowania sytuacji związków partnerskich – mówiła studentom dr Lucyna Mac – Czarnik.
 
W debacie uczestniczył również Jerzy Wiktor, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rzeszowie. Według niego uregulowanie kwestii dotyczących związków partnerskich może oznaczać pewną rewolucję nie tylko dla społeczeństwa, ale i dla urzędników. Kierownik USC przedstawił studentom porównanie europejskich aktów prawnych regulujących rejestrację związków partnerskich, warunki dopuszczalności i formę ich zawierania. W swoim wystąpieniu przypomniał także o zawartym w Konstytucji RP zapisie o rodzinie jako związku kobiety i mężczyzny. – Uważam, że legalizacja związków partnerskich powinna być wynikiem przemyślanego procesu połączonego ze zmianą świadomości społecznej, a nie rewolucją wywołaną jedną ustawą – powiedział na koniec dyskusji Jerzy Wiktor, Kierownik USC.
 
W czasie konferencji w Wyższej Szkole Prawa i Administracji swoje referaty wygłosili także członkowie Koła Naukowego Cywilistów IUSTS działającego w WSPiA. Studenci poddali analizie projekty ustaw zgłoszone przez Platformę Obywatelską, Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Ruch Palikota. W swoich wystąpieniach mówili również o europejskich przepisach regulujących związki partnerskie oraz o adopcji dzieci przez osoby pozostające w związku partnerskim.
 
Debatę zakończyła dyskusja, podczas której studenci i wykładowcy WSPiA mogli zadawać pytania zaproszonym gościom. Była to również okazja do wymiany swoich opinii na temat związków partnerskich.
 
Debaty Młodzieży pt. „Związki partnerskie w Polsce (aspekt cywilnoprawny)” była kolejną studencką konferencją naukową zorganizowaną w WSPiA. W tym roku akademickim studenci dyskutowali już m.in. na temat prawnych aspektów ekshumacji oraz reorganizacji sądów na Podkarpaciu.