Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

„Dobra administracja” – Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Konferencja podzielona została na 5 sesji. Przez dwa dni naukowcy oraz samorządowcy spróbują porównać działanie jednostek samorządy terytorialnego w Polsce i na Ukrainie. W dyskusji uczestniczyć będą przedstawiciele WSPiA, UMCS, SGH oraz Uczelni Wyższych z Kijowa, Lwowa, Tarnopola i Iwano-Frankowska.

Dyskusja dotyczyć będzie m.in. perspektyw rozwoju samorządu terytorialnego na Ukrainie oraz możliwości wprowadzenia tam zasad dobrej administracja. W dyskusji poruszony zostanie także temat zarządzania we współczesnej administracji, udziału społeczności lokalnej w kształtowaniu przestrzeni publicznej, ewolucji przepisów kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego oraz odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za nadużycie władzy.

W czasie dwudniowej konferencji naukowcy i samorządowcy będą rozmawiać także o statusie Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji, przestrzeganiu legalności finansów publicznych oraz organach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Dużą część dyskusji zajmą również sprawy dotyczące przemian na Ukrainie. Naukowcy Kijowa, Lwowa, Tarnopola i Iwano-Frankowska przedstawią m.in. praktyczne skutki rozwoju samorządu terytorialnego obwodu Iwano-Frankowskiego, wybrane problemy reformy regulacji prawnych w zakresie samorządu terytorialnego na Ukrainie oraz nową politykę antykorupcyjną Ukrainy. Podczas konferencji poruszony swatanie także temat kariery służbowej urzędnika służby cywilnej, zasada równego dostępu obywateli Ukrainy do służby publicznej w organach samorządu terytorialnego, a także normatywno-prawne zabezpieczenie otwartości służby publicznej na Ukrainie.

Podczas konferencji podsumowane zostaną także wszystkie działania zrealizowane w ramach unijnego projektu „Legalność, sprawność, dobra praktyka administracyjna warunkiem dobrego rządzenia”. Przedstawiciele urzędów gmin, które uczestniczyły w projekcie będą mogli zapoznać się z raportami z realizacji założeń programowych oraz wynikami badań ewaluacyjnych. Podczas konferencji przedstawiciele poszczególnych Urzędów Gmin otrzymają także specjalne raporty dotyczące zmian, jakie zostały wprowadzone w poszczególnych jednostkach samorządy terytorialnego.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Dobra administracja” odbędzie się w dniach 11 i 12 grudnia 2014 w Krasiczynie. Konferencja jest częścią realizowanego przez WSPiA unijnego projektu „Legalność, sprawność, dobra praktyka administracyjna warunkiem dobrego rządzenia”.

Dobra administracja

Projekt badawczo-szkoleniowy „Legalność, sprawność i dobra praktyka administracyjna warunkiem dobrego rządzenia” realizowany jest od stycznia 2012 roku. Potrwa do końca 2014 roku. Dofinansowany został w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. Partnerami 12 gmin z województwa podkarpackiego. Siedem gmin z powiatu jarosławskiego, trzy z powiatu przemyskiego oraz dwie z powiatu przeworskiego.

W ramach projektu prowadzone były badania z zakresu legalności, sprawności i skuteczności działania organów samorządowych. Projekt miał również na celu wypracowanie dobrych praktyk administracyjnych w gminach z regionu. W ramach projektu zorganizowanych zostało m.in. 240 specjalistycznych spotkań, a każdy z urzędników wziął udział w 12 indywidualnie dostosowanych szkoleniach. Dodatkowo projekt zakładał uruchomienie dwóch edycji studiów podyplomowych dla wytypowanych pracowników z poszczególnych urzędów gmin oraz wdrożenie specjalnego systemu monitorowania jakości i ewaluacji w badanych gminach.

Głównym celem projektu realizowanego przez WSPiA było podniesienie jakości stosowania i stanowienia prawa w gminach oraz poprawa zarządzania jednostkami samorządowymi. Duży nacisk położony został na kreowanie odpowiednich postaw etycznych pracowników gmin. Projekt miał również podnieść poziom zaufania społecznego w badanych jednostkach.

Projekt „Legalność, sprawność i dobra praktyka administracyjna warunkiem dobrego rządzenia” realizowany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wyższą Szkołą Prawa i Administracji jako Liderem Projektu i Ministrem Administracji i Cyfryzacji.