Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Dziś w WSPiA dyskusja o tym jak sprawnie sądzić przestępców w Polsce

Dyskusja na ważne tematy

"Czy w stronę kontradyktoryjności?" to temat kolejnego posiedzenia Podkarpackiego Forum Myśli Prawniczej, które dziś (poniedziałek 28 stycznia 2013 r.) odbędzie się w WSPiA. Będzie to wyjątkowe posiedzenie zorganizowane w formie konferencji na temat zmian w procedurze karnej. W dyskusji uczestniczyć będą m.in. przedstawiciele Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, która opracowuje zmiany w Kodeksie Karnym. Początek dyskusji o godz. 11.00, w Sali Konferencyjnej Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji w Rzeszowie, przy ul. Cegielnianej 14.
 
W czasie konferencji zorganizowanej w ramach Podkarpackiego Forum Myśli Prawniczej poruszone zostaną zagadnienia dotyczące m.in. nowego modelu procedury karnej oraz inicjatywy dowodowej stron postępowania karnego. Mowa będzie również o modelu postępowania przygotowawczego w świetle projektu nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego i przeprowadzanych tu czynnościach dowodowych.
 
Do udziału w konferencji zaproszeni zostali m.in. prof. dr hab. Paweł Wiliński z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Andrzej Kiełtyka z Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie, dr Łukasz Chojniak z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. dr hab. Czesław P. Kłak (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji).
 
Spotkanie zakończy dyskusja z udziałem prelegentów oraz zaproszonych gości. Wszystkie wygłoszone oraz przedłożone referaty, komunikaty oraz głosy w dyskusji zostaną opublikowane przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Przemyśl - Rzeszów w materiałach pokonferencyjnych.
 
Podkarpackie Forum Myśli Prawniczej
Do udziału w posiedzeniach Forum zapraszani są przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych zainteresowani dyskusją z wybitnymi naukowcami z całej Polski. Podkarpackie Forum Myśli Prawniczej to wspólna inicjatywa prof. Jerzego Posłusznego – Rektora WSPiA oraz wykładowców uczelni prof. Andrzeja Zolla i prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Celem Forum jest zaktywizowanie podkarpackiego środowiska prawniczego oraz zainteresowanie prokuratorów, sędziów, adwokatów, aplikantów a także młodych absolwentów studiów prawniczych dorobkiem polskiej nauki i praktyki w większym stopniu niż dotychczas. Comiesięczne spotkania mają również na celu szerzenie myśli prawniczej w życiu naukowym uczelni i poszerzanie praktycznej wiedzy z zakresu prawa, z uwzględnieniem wszystkich jego gałęzi i działów. Forum jest płaszczyzną dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy teoretykami i praktykami prawa. Poświęcone jest ważnym i aktualnym (teoretycznym i praktycznym) zagadnieniom z zakresu prawa. Na posiedzenia Podkarpackiego Forum Myśli Prawniczej zapraszani są naukowcy z takich ośrodków jak Kraków, Lublin, czy Warszawa, dlatego uczestnicy mają okazję poznać najnowsze tendencje i kierunki rozwoju nauk penalnych.
 
Program konferencji "Czy w stronę kontradyktoryjności?":
11.00 - 12.20 - wystąpienie Pana prof. dr. hab. Pawła Wilińskiego (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) pt.: "Nowy model procedury karnej - w stronę kontradyktoryjności"
12.20 - 12.50 - wystąpienie Pana dr. Andrzeja Kiełtyki (Prokuratura Apelacyjna w Rzeszowie) pt.: "Czynności dowodowe w postępowaniu przygotowawczym - uwagi de lege lata i de lege ferenda"
12.50 - 12.55 - przerwa
12.55 - 13.25 - wystąpienie Pana dr. Łukasza Chojniaka (Uniwersytet Warszawski) pt.: "Inicjatywa dowodowa w świetle projektu nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego".
13.25 - 13.55 - wystąpienie Pana prof. dr. hab. Czesława P. Kłaka (WSPiA) pt.: "Model postępowania przygotowawczego w świetle projektu nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego".
13.55 - 14.55 - komunikaty oraz dyskusja.