Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Galicyjskie Seminarium Postępowania Administracyjnego

I Seminarium

Galicyjskie Seminarium Postępowania Administracyjnego to cykl konferencji naukowych rozpoczęty w 2017 r. WSPiA zorganizowała wtedy Ogólnopolską konferencję naukową pt. „Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym – wyzwania i zagrożenia”. Zaproszenie do dyskusji przyjęło wtedy kilkudziesięciu wybitnych administratywistów z największych Polskich uczelni m.in. prof. Zbigniew Kmieciak i prof. Jan Paweł Tarno z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Jerzy Supernat z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Agnieszka Skóra z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, prof. Czesław Martysz z Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. Hanna Knysiak – Sudyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W dyskusji głos zabrali także wykładowcy WSPiA – sędziowie NSA: prof. Zbigniew Czarnik, prof. Robert Sawuła i prof. Ludwik Żukowski, dr Maciej Kobak, Sędzia WSA, a także dr Małgorzata Gajda – Durlik – członek SKO w Rzeszowie. W konferencji oprócz naukowców uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwie Rozwoju m.in. wiceminister Mariusz Haładyj oraz Luiza Modzelewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych.

Podczas dyskusji mowa była m.in. o idei kodyfikacji postępowania administracyjnego w państwach postsocjalistycznych, sporze o model Kodeksu postępowania administracyjnego oraz nowych rozwiązaniach i instytucjach procesowych w K.p.a. Uczestnicy dyskusji przeprowadzili także analizę zmian wprowadzonych w tym roku do K.p.a., mówili również o perspektywach rozwoju i przyszłości prawa o postępowaniu administracyjnym.

II Galicyjskie Seminarium Postępowania Administracyjnego

Rok później, we wrześniu 2019 r. odbyło się II Galicyjskie Seminarium Postępowania Administracyjnego. Tym razem tematem ogólnopolskiej konferencji naukowej było „Milczenie administracji”. Przyczyną dyskusji w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej była nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 r., która wprowadziła instytucję milczącego załatwienia sprawy.

W konferencji uczestniczyli eksperci z zakresu prawa administracyjnego z największych ośrodków akademickich w Polsce m.in. Prof. Zbigniew Kmieciak UŁ, Prof. Hanna Knysiak – Sudyka UJ, Prof. Małgorzata Jaśkowska UKSW, Prof. Marta Romańska UJ, Prof. Wojciech Piątek UAM, Prof. Jan Paweł Tarno UŁ, Prof. Marek Szewczyk UAM, Prof. Piotr Ruczkowski UJK, Prof. Tomasz Bąkowski UG Prof. Marek Szewczyk UAM, Prof. Marcin Kamiński UJ. Swoje zdanie na temat „Milczenia administracji” przedstawili także pracownicy WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej m.in. Prof. Ludwik Żukowski, Sędzia NSA i dr Małgorzata Gajda – Durlik, członek SKO w Rzeszowie.

Podczas dyskusji pojawiły się tematy dotyczące m.in. problemów proceduralnych milczącego załatwienie sprawy i jego wpływu na efektywność postępowania, zakresu stosowania milczącego załatwiania spraw administracyjnych oraz reprezentacji interesu zbiorowego w sprawach milcząco załatwianych. W referatach mowa był także o środkach zaskarżenia i weryfikacji milczącego załatwienia sprawy oraz problem konstytucyjności instytucji milczącej zgody. Podczas konferencji omówione zostały milczące załatwienie sprawy na przykładzie prawa budowlanego, wodnego, międzynarodowego, prawa do zgromadzeń oraz w sprawach ładu przestrzennego.

O nowym terminie III Galicyjskiego Seminarium Postępowania Administracyjnego WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa poinformuje w najbliższym czasie. Jednak dokładna data konferencji uzależniona jest od bieżącej sytuacji epidemiologicznej i rozwoju pandemii.