Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

I Międzynarodową Konferencję Naukową nt. „PRZESTĘPSTWO HANDLU LUDŹMI – ROZPOZNAWANIE I ZWALCZANIE”.

Celem konferencji jest zainicjowanie cyklu konferencji naukowych ukierunkowanych na wymianę doświadczeń, poglądów praktyków i przedstawicieli nauk reprezentujących różne środowiska zajmujących się problemem zapobiegania i zwalczania wszelkich form przestępstwa handlu ludźmi i przestępstw im towarzyszących.

Organizatorzy konferencji proponują wszystkim uczestnikom opublikowanie materiałów w formie publikacji zbiorowej.

Serdecznie zapraszamy!

Komitet Naukowy Konferencji

Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Posłuszny - Rektor Wyższej Szkoły Prawa
i Administracji w Przemyślu – przewodniczący.

Prof. dr hab. Zbigniew Lasocik – Uniwersytet Warszawski.

Dr Pietkow Sergey - Zastępca Dyrektora Centrum Podnoszenia Kwalifikacji Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości w Kijowie (Ukraina).

Prof. doc. Kolomojec Alexander – Profesor Katedry Prawoznawstwa Instytutu "PrAT" WZU "MAUP" w Kijowie (Ukraina).

Prof. Ing. Miroslav Keleman, PhD., MBA - Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach (Słowacja). (do potwierdzenia)

Dr hab. Izabela Nowicka - Prorektor ds. Studentów Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie.

Mł. insp. dr Janusz Bryk -  Dziekan Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Dr Agata Furgała – Dyrektor Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu.

Dr Irena Malinowska – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Dr Paweł Łabuz – Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu.

Dr Tomasz Safjański – Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu.

Dr Mariusz Michalski – adiunkt Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Dr Marta Pietras – Eichberger – adiunkt Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
w Przemyślu.

Dr Łukasz Wieczorek –adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego.

Nadkom. prof. nadzw. dr hab. Jacek Dworzecki – Wyższa Szkoła Policji
w Szczytnie.

Podinsp. dr Dorota Mocarska -  Dyrektor Instytutu Prawa i Administracji Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Insp. dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska – adiunkt w Instytucie Prawa
i Administracji Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Lucia Kurilovská doc. JUDr., PhD. - Rektor Akademii Korpusu Policji
w Bratysławie.

Dr Krzysztof Wątorek - Prorektor Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Dr Stana Buchowska – adiunkt Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

30 MAJA 2016 – GODZ.  9:00 - 18:00

Konferencja naukowa została podzielona na sesję plenarną i następujące trzy moduły problemowe:

9:00 - 11:00 Sesja plenarna

11:30 - 13:30 Moduł I. Przestępstwo handlu ludźmi w świetle międzynarodowych

i krajowych regulacjach prawnych.

Przewodniczący panelu: dr Marta Pietras-Eichelberger – adiunkt WSPiA.

       13:30 - 14:30   Przerwa obiadowa

14:30 - 16:00       Moduł II. Rola instytucji państwowych i organizacji międzynarodowych
w zapobieganiu handlu ludźmi.

Przewodniczący panelu:  dr Tomasz Safjański  – wykładowca WSPiA.

       16:00 - 17:30   Moduł III. Formy zjawiskowe handlu ludźmi w Polsce i na świecie.

Przewodniczący panelu:  dr Paweł Łabuz – wykładowca WSPiA, dr Mariusz Michalski –adiunkt WSEPiNM w Kielcach.

 

17:30 - 18:30 Moduł IV. Handel ludźmi w Polsce  i na świecie w aspekcie zorganizowanej przestępczości

Przewodniczący panelu:  dr Irena Malinowska – wykładowca WSB w Poznaniu, dr Janusz Bryk – dziekan Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 

       18:30 - 19:00   Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji.

 

Zgłoszenia na dostępnym formularzu należy składać do 16 maja 2016 roku na adres:  

elech@wspia.eu

Pliki do pobrania: