Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

I Podkarpackie Forum Myśli o Bezpieczeństwie

Przestępczość gospodarcza to wyzwanie dla nas wszystkich

Bezpieczeństwo w biznesie oraz współczesna przestępczość gospodarcza to główne tematy I. Podkarpackie Forum Myśli o Bezpieczeństwie. Dyskusja zorganizowana przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji odbyła się we wtorek 21 maja 2013 r. Gośćmi honorowymi spotkania byli gen. Adam Rapacki (b. Wiceminister Spraw Wewnętrznych, legendarny twórca Centralnego Biura Śledczego) oraz płk Andrzej Sąsiadek (ekspert z zakresu wywiadu gospodarczego i zagrożeń ze strony konkurencyjnych firm).
 
Idea Podkarpackie Forum Myśli o Bezpieczeństwie zrodziła się w naszej uczelni niedawno - mówił, otwierając posiedzenie Forum prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA. – Od kilku lat w Wyższej Szkole Prawa i Administracji działa Podkarpackie Forum Myśli Prawniczej. Ten pomysł okazał się wielkim sukcesem zwłaszcza w przypadku sekcji prawa karnego. W spotkaniach, które odbywają się raz w miesiącu uczestniczą z jednej strony teoretycy, z drugiej praktycy na co dzień zajmujący się prawem. Dzięki spotkaniom mają okazje do wymiany poglądów na temat aktualnych nurtujących ich zagadnień. Co bardzo ważne prowadzącymi dyskusję są prof. Andrzej Zoll oraz prof. Zbigniew Ćwiąkalski, wykładowcy WSPiA. Po sukcesie tej inicjatywy doszliśmy do wniosku, że na Podkarpaciu potrzebne jest również Forum wymiany poglądów na temat bezpieczeństwa – tłumaczy prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPIA.

– Na początek wybraliśmy temat bardzo ważny, choć wydaje się, że jeszcze nie do końca zauważany przez przedsiębiorców, czyli zagrożeń bezpieczeństwa w biznesie oraz współczesnych trendów przestępczości gospodarczej. Uważam jednak, że zarówno firmy, jak i instytucje państwowe powinny umacniać współpracę i doskonalić swoje umiejętności w zakresie ochrony. Dlatego bardzo nas cieszy, że zaproszenie do udziału w Podkarpackie Forum Myśli o Bezpieczeństwie przyjęli gen. Adam Rapacki oraz płk Andrzej Sąsiadek – mówił Prof. Jerzy Posłuszny. Rektor WSPiA dodał, że są to osoby, które są historią polskich służb i gwarancją dyskusji na najwyższym merytorycznym poziomie.

Podczas wtorkowego spotkania zaproszeni goście mogli wysłuchać dwóch wykładów. Pierwszy z nich na temat „Zarządzania bezpieczeństwem w biznesie” wygłosił gen. Adam Rapacki. Drugi wykład poświęcony był wywiadowi gospodarczemu. Na ten temat mówił płk Andrzej Sąsiadek.

Według generała Adama Rapackiego, razem z nowoczesnymi formami prowadzenia biznesu, rozwojem technologii i zmieniającym się środowiskiem pracy, pojawiają się nowe zagrożenia. – Korupcja, manipulacje księgowe, naruszanie własności intelektualnej to wciąż czołówka najczęstszych przestępstw gospodarczych. Jednak wciąż pojawiają się nowe formy popełniania takich przestępstw jak chociażby cyberprzestępczość. Przestępcy błyskawicznie podążają za trendami, wykorzystując nowe narzędzia po to, by „prześcignąć” służby i w nielegalny sposób zdobyć środki finansowe – tłumaczył w czasie swojego wykładu gen. Adam Rapacki.

W czasie I. Podkarpackiego Forum Myśli o Bezpieczeństwie zaproszeni goście dyskutowali na temat różnych, współczesnych zagrożeń przestępczością gospodarczą. Podkreślano, że zjawisko to jest wyzwaniem dla każdego kraju, również dla Polski. Przestępczość ekonomiczna rozwija się i rośnie od kilku lat. Jej koszty dla budżetu państwa nie są oszacowane, jednak z pewnością sięgają kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. Spektakularnym przykładem takiej przestępczej działalności była sprawa Amber Gold, która tak naprawdę jest marginesem zjawiska pod nazwą przestępczość gospodarcza – tłumaczyli uczestnicy Forum.

– Głównym problemem w walce z przestępczością ekonomiczną, z którym jak się wydaje, nie do końca radzą sobie organa ścigania, jest często brak realnej współpracy z partnerami biznesowymi oraz brak skutecznych narzędzi do wykrywania i zapobiegania takim przestępstwom. Wydaje się zatem, że kluczem do sukcesu w walce z przestępczością ekonomiczną jest wielostronna współpraca i dialog różnych środowisk. W takim dialogu może pomóc np. Podkarpackie Forum Myśli o Bezpieczeństwie organizowane przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji – podsumował dyskusję generał Adam Rapacki.

Do udziału w dyskusji oprócz gości honorowych, pracowników Uczelni i studentów zaproszeni zostali przedstawiciele formacji mundurowych województwa podkarpackiego: Policji, Straży Granicznej, ABW, CBA, Służby Celnej, Żandarmerii Wojskowej oraz kluczowych w regionie firm i przedsiębiorstw. Według nich Podkarpackie Forum Myśli o bezpieczeństwie może stanowić znakomitą platformę do wymiany poglądów i doświadczeń na temat skutecznych narzędzi zapobiegania i reagowania na przestępczą działalność godzącą.

Spotkanie, które odbyło się we wtorek 21 maja 2013 r. w Wyższej Szkole Prawa i Administracji było inauguracją Podkarpackiego Forum Myśli o Bezpieczeństwie. Forum ma być platformą wymiany poglądów, twórczej dyskusji i zacieśniania współpracy różnych podmiotów związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w naszym regionie. Takie spotkania jak dzisiejsze będą odbywać się raz na kwartał.

Korzystając z obecności znamienitych gości I. Podkarpackie Forum Myśli o Bezpieczeństwie poprzedziło uroczyste otwarcie strzelnicy elektronicznej WSPiA, na której pierwsze strzały oddali gen. Adam Rapacki, płk Andrzej Sąsiadek oraz Rektor WSPiA prof. Jerzy Posłuszny.