Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

IV posiedzenie Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów

Inicjatywa WSPiA wsparta przez MSZ

Kilkudziesięciu wybitnych naukowców z Polski i Ukrainy przez dwa dni (1 i 2 lipca 2003 r.) uczestniczyło w IV posiedzeniu Polsko-Ukraińskiego Klub Konstytucjonalistów. Tematem ich dyskusji były „Konstytucyjne podstawy zrzeszania się obywateli w Polsce i na Ukrainie”. Polsko-Ukraiński Klub Konstytucjonalistów powstał we wrześniu 2005 roku. Inicjatorem jego powstania był prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 
 
Obradach Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów zorganizowane zostały w Sali lustrzanej Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Konferencję otworzyli prof. Jerzy Posłuszny, Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz prof. Adrij Bojko, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.
 
Witając uczestników IV posiedzenia Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA mówił, że jest to bardzo cenna inicjatywa pomagająca w rozwiązywaniu problemów konstytucyjnych obu krajów. – Naukowcy zrzeszeni w Klubie cały czas monitorują propozycje zmian w konstytucjach obu krajów i przedstawiają własne oceny oraz stanowiska. Z każdym rokiem zauważamy, że nasza praca staje się coraz bardziej efektywna. Wspólnie udaje nam się rozwiązywać wiele problemów dotyczących Polaków i Ukraińców. Pokazuje to, że spotkania, podczas których między specjalistami dochodzi do wymiany spostrzeżeń na tematy ważne dla obywateli obu krajów, są konieczne i pożyteczne. Klub jest również doskonałym przykładem na to, jak ważne są konkretne działania i współpraca naukowców z Polski i Ukrainy – mówił, otwierając konferencję prof. Jerzy Posłuszny, inicjator powstania Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów.
 
Pracę Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów docenili Ambasadorzy obu Państw. Specjalne listy do uczestników posiedzenia skierowali dr Henryk Litwin – Ambasador Polski na Ukrainie oraz prof. Markijan Malski – Ambasador Ukrainy w Polsce.
 
Tematem przewodnim posiedzenia Klubu były „Konstytucyjne podstawy zrzeszania się obywateli w Polsce i na Ukrainie”. W czasie dyskusji jej uczestnicy zwracali uwagę na problemy organizacji obywatelskich na Ukrainie oraz rozwiązania prawne dotyczące wolności zrzeszania się obywateli. Naukowcy poruszyli również temat instytucji obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, ustrojowej roli dobrowolnych zrzeszeń i fundacji oraz udział organizacji pozarządowych i partii politycznych w procesie konstytucyjnym.
 
W dyskusji oprócz prof. Jerzego Posłusznego, Rektora WSPiA oraz prof. Adrija Bojko, Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie uczestniczyli również prof. Wołodymyr Szapował, Przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej Ukrainy, prof. Zygmunt Niewiadomski – Wykładowca WSPiA oraz mgr Teresa Kubas- Hul – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pełnomocnik Rektora WSPiA ds. UE.
 
Referaty przedstawione w dyskusji przygotowali wybitni konstytucjonaliści z Polski i Ukrainy m.in. prof. Pawło Gural – Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, prof. A. Szmyt – Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Gdańskiego, dr Natalia Bohaszewa, Instytut Ustawodawstwa Rady Najwyższej Ukrainy, prof. Krzysztof Eckhardt, WSPiA oraz prof. dr hab. Ljubomir Borysławski, członek Zgromadzenia Konstytucyjnego Ukrainy, Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie.
 
Polsko-Ukraiński Klub Konstytucjonalistów
Inicjatywa stworzenia Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów powstała w 2005 roku. Był to pomysł prof. Jerzego Posłusznego, Rektora WSPiA. Posiedzenie założycielskie Klubu odbyło się w grudniu 2006 r. w Kijowie. Posiedzenia Klubu odbywają się na przemian: na Ukrainie i w Polsce.
 
W tym roku Klub został doceniony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. MSZ dofinansowało działalność Klubu w ramach projektu „Współpraca w Dziedzinie Dyplomacji Publicznej 2013 r.”. Wysokość dotacji, jaką otrzymała Wyższa Szkoła Prawa i Administracji to prawie 140 tys. zł. Pieniądze w całości przeznaczone zostaną na działalność Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów.