Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Jakie są skutki reorganizacji sądownictwa na Podkarpaciu?

Bardzo ważny temat

Reorganizacja sądów nie ma żadnego znaczenia dla usprawnienia postępowań sądowych, uważają uczestnicy konferencji naukowej na temat reorganizacji sądów na Podkarpaciu. Dyskusja z udziałem studentów, naukowców i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości odbyła się 14 marca 2013 r. w Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Organizatorem spotkania było Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii działające pod opieką prof. Czesława Kłaka, wykładowcy WSPiA.

Celem zorganizowanej w Wyższej Szkole Prawa i Administracji konferencji była odpowiedź na pytanie, czy reorganizacja sądownictwa spełniła pokładane w niej nadzieje. Uczestnicy dyskusji rozmawiali również o tym czy wprowadzona reforma stała się środkiem prowadzącym do przyspieszenia i usprawnienia postępowań sądowych. W czasie dyskusji swoje wystąpienia przedstawili prof. nadzw. dr hab. Czesław P. Kłak, SSA Roman Skrzypek – Sąd Apelacyjny w Rzeszowie i SSR Robert Stącel – Sąd Rejonowy w Mielcu.

Zdaniem Ministra Sprawiedliwości przygotowana przez resort reorganizacja z jednej strony służyć ma lepszemu wykorzystaniu kadr sędziowskich, a z drugiej być sposobem na realizację postulatu sprawnego i taniego państwa, służąc przy tym obywatelem. Uczestnicy konferencji oceniając przeprowadzoną reorganizację, odnieśli się do tych założeń, zwracając uwagę, że jedynym praktycznym jej skutkiem jest zlikwidowanie stanowisk prezesów sądów. Nie ma ona natomiast żadnego znaczenia dla usprawnienia biegu procesu.

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Roman Skrzypek przekonywał uczestników, że przeprowadzona zmiana w strukturze organizacyjnej sądownictwa nie przyniosła zakładanych oszczędności. Według niego nie można też przyjąć, że przyczyniła się do przyspieszenia biegu postępowań sądowych. Z kolei prokurator Andrzej Gadzała z Prokuratury Okręgowej w Krośnie zwrócił uwagę, że dokonana reorganizacja nie została skorelowana ze zmianami w procedurach sądowych. Nie mogła więc przyczynić się do skrócenia czasu rozpoznawanych spraw – tłumaczył prokurator Andrzej Gadzała. Według Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu sędzia Robert Pelewicz zmiany są konieczne, ale we właściwości rzeczowej sądów, a nie w ich strukturze organizacyjnej.

Uczestnicy konferencji odnieśli się także do problemu właściwości sądu w procesie karnym. Według Prof. nadzw. dr hab. Czesław P. Kłak, wykładowcy WSPiA jedyną drogą zmierzającą do zapobieżenia przewlekłości postępowań sądowych jest przede wszystkim uproszczenie, w tym odformalizowanie, obowiązujących procedur. – Wymaga to zmian przepisów procesowych, jak również właściwego wykorzystywania istniejących już instrumentów przyspieszenia postępowania (np. kar porządkowych), nie zaś znoszenie sądów rejonowych. Faktyczna likwidacja sądów powinna być poprzedzona dokładną analizą. Analiza tak musi dotyczyć przede wszystkim ilości rozpoznawanych w nich spraw, zaległości, stwierdzonych przewlekłości itp., a nie opierać się wyłącznie na kryterium ilości etatów sędziowskich – tłumaczył prof. Czesław Kłak. Profesor zwrócił uwagę, że określenie właściwości miejscowej sądów powinno uwzględniać przede wszystkim okoliczności merytoryczne, związane ze sprawnością prowadzonych postępowań.

Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę na konieczność rozważenia, czy obecna struktura sądownictwa odpowiada potrzebom obywateli. Według nich jednak jakiekolwiek zmiany powinni być następstwem wszechstronnych analiz, dotyczących nie tylko sfery finansów.

W zorganizowanej w Wyższej Szkole Prawa i Administracji konferencji uczestniczyli studenci, przedstawiciele Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie oraz Prokuratur Okręgowych i Rejonowych, a także Prezesi Sądów Okręgowych z całego województwa.