Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Kodeks karny i kodeks postępowania karnego po dziesięciu latach obowiązywania. Ocena i perspektywy zmian

W dniach 22-24 czerwca 2008 r. w Termach Pałacowych w Parku Zdrojowym w Nałęczowie odbyła się Konferencja naukowa z okazji dziesięciolecia kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego na temat „Kodeks karny i kodeks postępowania karnego po dziesięciu latach obowiązywania. Ocena i perspektywy zmian". Jej organizatorem była Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl – Rzeszów oraz Katedra Prawa Karnego Porównawczego UMCS w Lublinie. Honorowy Patronat nad Konferencją objęli: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pan Prof. dr hab. Lech Gardocki oraz Minister Sprawiedliwości Pan Prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski.

W zamyśle organizatorów Konferencja stanowiła forum prezentacji i wymiany poglądów środowiska naukowego dotyczących zasad funkcjonowania i dotychczasowego stosowania przepisów kodeksów w praktyce wymiaru sprawiedliwości, aktualnych problemów i perspektyw ich nowelizacji. Stąd uczestnikami Konferencji była przede wszystkim kadra profesorska, wybitni specjaliści z dziedziny prawa karnego, członkowie PAN, a równocześnie także praktycy – sędziowie Sądu Najwyższego, prokuratorzy prokuratur apelacyjnych.

W konferencji udział wzięli m.in.:

prof. dr hab. Lech Gardocki Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski Minister Sprawiedliwości

dr hab. prof. nadzw. Lech Paprzycki Prezes Sądu Najwyższego

SSN Wiesław Kozielewicz

prof. dr hab. Piotr Hofmański UJ - SSN

prof. dr hab. Jan Skupiński INP PAN

prof. dr hab. Zofia Świda UWr

prof. dr hab. Andrzej Gaberle UJ

prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk UŁ - SSN

prof. dr hab. Barbara Kunicka-Michalska INP PAN

prof. dr hab. Marek Mozgawa UMCS

prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek UŚl.

prof. dr hab. Teresa Gardocka Rektor WSHP Warszawa

dr hab. prof. nadzw. Ryszard A. Stefański WSHP Warszawa

dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Dudka UMCS

prof. dr hab. Piotr Kardas UJ

dr Małgorzata Dąbrowska-Kardas UJ

prof. dr hab. Jacek Giezek UWr.

prof. dr hab. Marian Filar UMK

prof. dr hab. Jerzy Posłuszny Rektor WSPiA

prof. dr hab. Tadeusz Bojarski UMCS

prof. dr hab. Maciej Rogalski WSPiA

Jacek Radoniewicz Prokurator Apelacyjny w Lublinie

prok. Stanisław Rutkowski Prokuratura Apelacyjna w Lublinie

dr Zbigniew Niezgoda WSPiA

dr Katarzyna Tkaczyk WSPiA

prof. dr hab. Ireneusz Nowikowski UMCS

prof. dr hab. Edward Skrętowicz UMCS

prof. dr hab. Romuald Kmiecik UMCS

prof. dr hab. Zbigniew Hołda UJ

W programie Konferencji zamieszczono dwie merytoryczne sesje. Pierwsza z nich poprzedzona była wystąpieniem J.M. Rektora WSPiA w Przemyślu prof. dr hab. Jerzego Posłusznego, Prof. dr hab. Lecha Gardockiego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczpospolitej Polskiej oraz Prof. dr hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego Ministra Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej. Referat podczas pierwszej sesji na temat: „Refleksje po dziesięciu latach obowiązywania kodeksu karnego" wygłosił prof. dr hab. Piotr Kardas, zaś podczas sesji drugiej poświęconej dziesięcioleciu obowiązywania kodeksu postępowania karnego – prof. dr hab. Piotr Hofmański.

Każdą z sesji kończyły dyskusje panelowe. W pierwszej dotyczącej kodeksu karnego grupę ekspertów tworzyli: prof. dr hab. Lech Gardocki, prof. dr hab. Marian Filar, prof. dr hab. Piotr Kardas, prof. dr hab. Marek Mozgawa, druga zaś – dotycząca kodeksu postępowania karnego – odbyła się z udziałem prof. dr hab. Tomasza Grzegorczyka, prof. dr hab. Piotra Hofmańskiego, prof. dr hab. Zofii Świdy oraz prof. dr hab. Ryszarda A. Stefańskiego.