Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Konferencja Metodyczna nt. „Ciekawie i innowacyjnie o bezpieczeństwie – edukacja dla bezpieczeństwa”

 

Wyższa Szkoła Administracji wspólnie z Podkaprackim Kuratorem Oświaty podjęła inicjatywę, polegającą na organizacji I. Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej dla Nauczycieli klas o profilu bezpieczeństwa publicznego oraz klas o tzw. profilu policyjnym i wojskowym nt. „Ciekawie i innowacyjnie o bezpieczeństwie – edukacja dla bezpieczeństwa”.

Honorowy patronat nad tą inicjatywą objęli: Minister Edukacji Narodowej – Pani Krystyna Szumilas, Minister Obrony Narodowej – Pan Tomasz Siemoniak oraz Minister Spraw Wewnętrznych – Pan Jacek Cichocki. 

Stale wzrastająca liczba szkół, które tworzą specjalne profilowane klasy oraz kierunków i wydziałów bezpieczeństwa na wyższych uczelniach, a także utrzymująca się wysoka liczba kandydatów do służb wojskowych i formacji mundurowych świadczą o tym, że w ostatnich latach wśród młodych ludzi rośnie zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa. 

Chcąc właściwie przygotować uczniów do przyszłych zawodów związanych z bezpieczeństwem konieczne jest jednak jasne sprecyzowanie najważniejszych wyzwań, jakie wiążą się ze służbą w formacjach wojskowych i mundurowych. Równie istotnym jest wykorzystanie zainteresowania uczniów i ich predyspozycji a także wykształcanie cech charakteru przydatnych w takich zawodach. 

Chcielibyśmy rozpocząć cykliczne spotkania, które pozwoliłyby wyposażać kadrę nauczycielską w aktualne informacje związane z szeroko rozumianym obszarem bezpieczeństwa narodowego. 

Naszym zamierzeniem jest stworzenie forum wymiany poglądów między nauczycielami, a praktykami z instytucji sektora bezpieczeństwa.

 

Pierwsza konferencja otwierająca cykl spotkań odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2012 roku w Wyższej Szkole Prawa i Administracji, w Rzeszowie przy ul. Cegielnianej 14, budynek A” - „Collegium Administrativum”. 

Do udziału zaprosiliśmy nauczycieli profilowanych klas bezpieczeństwa z ponad 100 szkół w całym kraju a także znamienitych ekspertów oraz przedstawicieli organów i służb sektora bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Podczas konferencji planujemy m.in.:

  • dyskusję na temat postaw, jakie powinny być promowane wśród uczniów,
  • prezentację innowacyjnych sposobów prowadzenia zajęć z zakresu zagadnień bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
  • wymianę dobrych praktyk oraz przykładów najciekawszych form dydaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.

Omówione i zaprezentowane w trakcie konferencji rozwiązania zostaną zebrane i opublikowane w formie listy „dobrych praktyk” nauczania w klasach o profilu bezpieczeństwa. 

Udział w przedsięwzięciu jest nieodpłatny. 

Jesteśmy przekonani, iż proponowana przez nas inicjatywa jest pierwszym krokiem w kierunku rzeczywistego partnerstwa dydaktyków i ekspertów instytucji/służb mundurowych na rzecz wspólnego, świadomego kształcenia postaw przyszłych profesjonalistów w segmencie bezpieczeństwa. 

 

Ramowy program konferencji:

9:00 rejestracja uczestników
9:30-10:00 oficjalne otwarcie konferencji, przedstawienie celu konferencji
 
 
Godz. 10:00-12:00 MODUŁ 1. Kandydat do służby - jak wykorzystać zainteresowanie uczniów i ich predyspozycje oraz wykształcić cechy charakteru przydatne w przyszłym zawodzie związanym z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym?
 
10:00-10:30 – Cechy psychofizyczne i umiejętności pożądane od kandydata na funkcjonariusza Policji – nadinsp. Dr Andrzej Trela, b. Zastępca Komendanta Głównego Policji
 
10:30-11:00 – Armia zawodowa – plusy i minusy bycia żołnierzem zawodowym. Pozycja kobiet w służbie – kmdr Bożena Szubińska, Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. kobiet w armii
 
11:00-11:30 – Stereotyp strażaka a rzeczywista codzienna służba publiczna – st. bryg. mgr inż. Stanisław Sulenta Doradca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
 
11:30-12:00 – Predyspozycje osobowościowe do pracy w służbach mundurowych – dr Lucyna Mac Czarnik psycholog- pracownik naukowy Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
 
12:00-13:00 lunch
 
 
Godz. 13:00-15:00 MODUŁ 2. Jak ciekawie mówić o bezpieczeństwie, innowacyjne formy dotarcia do młodych ludzi – przykłady dobrych praktyk
 
13:00-13:20 – Zakres dydaktyczny zajęć w profilowanych klasach policyjnych i wojskowych – przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej
 
13:20-13:40 – Ogólnopolski program przeciwdziałania przestępczości i aspołecznym zachowaniom RAZEM BEZPIECZNIEJ – atrakcyjne sposoby współpracy i tworzenia lokalnych partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa, jak włączyć młodzież w codzienną pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego? – przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych, Jacek Zalewski Dyrektor Departamentu Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 
13:40-14:10 – Jak nauczyć zachowań antykorupcyjnych – ciekawe formy dotarcia do dzieci i młodzieży oraz uczulenia na problem korupcji w różnych dziedzinach życia społecznego – Sławomir Śnieżko Dyrektor Gabinetu Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 
14:10-14:40 – Profilaktyka w sporcie jako forma kształcenia pozytywnych, postaw dzieci i młodzieży i bezpiecznych zachowań – asp. szt. Robert Bretner, ekspert Wydziału Prewencji KWP w Krakowie
 
14:40-15:00 – Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa - innowacyjna forma dydaktyczna skierowana do licealistów w celu ułatwienia im wyboru przyszłych studiów związanych z tematyka bezpieczeństwa – Magdalena Czech-Osowicz pracownik naukowy Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
Godz. 15:00-16:00 podsumowanie warsztatów, dyskusja i opracowanie listy „dobrych praktyk” nauczania w klasach o profilu bezpieczeństwa

 

W razie pytań dotyczących konferencji prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego.