Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Konferencja Naukowa Doktorantów WSPiA

Konferencja Naukowa Doktorantów WSPiA organizowana jest po raz kolejny. Jej celem jest zaprezentowanie badań i prac doktorantów WSPiA dotyczących problemów polskiego prawa. Obrady mają charakter plenarny, a wszystkie wystąpienia przygotowywane są pod opieką merytoryczną promotorów rozpraw doktorskich. Na zakończenie planowana jest dyskusja nad tezami przedstawionymi przez prelegentów. Za udział w konferencji – zgodnie z nową koncepcją organizacji i funkcjonowania Seminarium Doktoranckiego – doktoranci będą mogli zdobyć dodatkowe punkty w systemie motywacyjnym.

Konferencja podzielona została na trzy różne panele tematyczne. Pierwszy dotyczyć będzie problematyki ustrojowej i ochrony praw człowieka. Referaty prelegentów dotyczyć będą m.in. kompetencji sądów w kontroli konstytucyjnej normy prawnej, pojęcie i ochrony medycznych danych osobowych jako wyrazu ochrony sfery prywatności oraz ochrona godności człowieka w transplantologii. Doktoranci przygotowali także zagadnienia związane z zatrzymaniem administracyjnym w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i karcenia małoletnich w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

W drugim panelu poruszone zostaną tematy związane z problematyką prawa publicznego. W tej części będzie można usłyszeć m.in. o przepisach dotyczących przewozu zwłok i szczątków ludzkich, wstrzymaniu wykonalności decyzji o ochronie międzynarodowej cudzoziemca interpretacji usługi muzycznej w zakresie umów cywilnoprawnych oraz zmianach w prawie konsumenckim. Prelegenci porusza także temat kognicji sądów administracyjnych w sprawach wynikających z postępowań kontrolnych realizowanych na podstawie ustawy o kontroli administracji rządowej, odpadów jako zjawisku powszechnym, a także odpowiedzialności karnej i administracyjnej w prawie farmaceutycznym.

W ostatnim panelu mowa będzie o problematyce prawa prywatnego. Referaty będą dotyczyć odszkodowań za wywłaszczoną nieruchomość, wypadków przy pracy oraz modelu podzielonej płatności „SPLIT PAYMENT”.

Moderatorami poszczególnych paneli będą pracownicy naukowi WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Pierwszy panel poprowadzi dr Katarzyna Tkaczyk – Rymanowska. W drugim moderatorem będzie prof. nadzw. dr hab. Robert Sawuła. Trzeci panel moderować będzie dr Agnieszka Gałakan – Halicka.

Konferencja Naukowa Doktorantów WSPiA pt. „Problemy współczesnego prawa polskiego w zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Między tradycją a nowoczesnością” odbędzie się w najbliższą sobotę 16 czerwca 2018 r.
Wystąpień uczestników będzie można wysłuchać w Sali Konferencyjnej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Dyskusja rozpocznie się o godzinie 11:00.


Program Konferencji Doktorantów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

11.00 – 11.10 Rozpoczęcie Konferencji – prof. nadzw. dr hab. Czesław Kłak – Dziekan-Dyrektor Kolegium Prawa i Bezpieczeństwa 

Panel I: Problematyka ustrojowa i ochrony praw człowieka (moderator: dr Katarzyna Tkaczyk – Rymanowska)

11.10 – 11.20 Jacek Pomykała „Kontrola konstytucyjna normy prawnej. Uprawnienie sądów niższych a może wyłączna kompetencja Sądu Konstytucyjnego” – opiekun – prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Eckhardt

11.20 – 11.30 Anna Rodzik „Pojęcie i ochrona danych osobowych medycznych jako wyraz ochrony sfery prywatności” – opiekun – prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Eckhardt

11.30 – 11.40 Ewelina Lech, Dorota Szczęch „Ochrona godności człowieka a transplantologia” – opiekun – prof. dr hab. Czesław Kłak

11.40 – 11.50 Adrian Tabak „Zatrzymanie administracyjne w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu” – opiekun – prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk - Kłak

11.50 – 12.00 Ewa Gielarowiec „Karcenie małoletnich a Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej” – opiekun – prof. nadzw. dr hab. Czesław Kłak.

12.00 – 12.15 Przerwa

Panel II: Problematyka prawa publicznego (moderator: prof. nadzw. dr hab. Robert Sawuła)

12.15 – 12.25 Dorota Frańczak „Przewóz zwłok i szczątków ludzkich” – opiekun – prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Czarnik

12.25 – 12.35 Katarzyna Łukasik „Wstrzymanie wykonalności decyzji o ochronie międzynarodowej cudzoziemca” – opiekun – prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Czarnik

12.35 – 12.45 Adrian Herbut „Interpretacja usługi muzycznej w zakresie umów cywilnoprawnych” oraz „Zmiany w prawie konsumenckim” – opiekun – prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Gawlik

12.45 – 12.55 Krzysztof Nowak  „Kognicja sądów administracyjnych w sprawach wynikających z postępowań kontrolnych realizowanych na podstawie ustawy o kontroli administracji rządowej” – opiekun – prof. nadzw. dr hab. Robert Sawuła

12.55 – 13.05 Leszek Słąba „Odpady jako zjawisko powszechne” – opiekun – prof. nadzw. dr hab. Czesław Kłak

13.05 – 13.15 Magdalena Bogucka „Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność administracyjna w prawie farmaceutycznym” – opiekun – prof. nadzw. dr hab. Czesław Kłak.

Panel III: Problematyka prawa prywatnego (moderator: dr Agnieszka Gałakan – Halicka)

13.15 – 13.25 Monika Waltoś „Słuszne odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość” – opiekun – prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Czarnik

13.25 – 13.35 Krystyna Kowalik „Wypadek przy pracy” – opiekun – prof. nadzw. dr hab. Antoni Dral

13.35 – 13.45 Bogdan Bukowczyk „Model podzielonej płatności SPLIT PAYMENT”

13.45 – 14.00 Zakończenie Konferencji.