Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Konferencja naukowa "Prawnokarne aspekty wolności", Arłamów 16-18 maja 2005

 

W dniach 16 – 18 maja 2005 roku
 odbyła się w Arłamowie
konferencja naukowa nt.
PRAWNOKARNE ASPEKTY WOLNOŚCI
zorganizowana przez
Wyższą Szkołę Administracji i Zarządzania w Przemyślu
oraz
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

 

Przedmiotem konferencji były regulacje kodeksu karnego dotyczące ochrony podstawowych wolności człowieka. Podczas dwóch dni obrad oprócz wygłaszania zgłoszonych referatów odbywała się dyskusja nad przedstawianymi tematami. W czasie obrad podjęto próbę określenia pozycji wolności wśród innych dóbr chronionych przez prawo oraz dopuszczalnego zakresu jej ograniczania wynikającego z konieczności ochrony porządku prawnego. Największe ożywienie wzbudził problem wolności dysponowania własnym życiem w kontekście prawa do godnej śmierci, a także wolności w zakresie ekspresji seksualnej, zwłaszcza możliwości swobodnego wyrażania określonych upodobań seksualnych w twórczości artystycznej i naukowej. Przedstawiono tu propozycje definicji nowego kontratypu – sztuki. Równie ciekawym i szeroko dyskutowanym tematem była kwestia wolności jednostki jako podstawy przypisania winy w prawie karnym.

Konferencja zakończyła się wizytą na Wydziale Prawa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki oraz złożeniem wieńca na cmentarzu Łyczakowskim na grobie Profesora Juliusza Makarewicza, wybitnego przedwojennego karnisty, jednego z głównych twórców kodeksu karnego z 1932 roku w 50. rocznicę jego śmierci.
Powstały pod kierownictwem prof. Makarewicz kodeks karny uchodził za jeden z najlepszych w pierwszej połowie minionego stulecia. Nowatorskie rozwiązania przetrwały do czasów współczesnych, a kodeks obowiązywał do 1970 roku. Twórca polskiej szkoły prawa karnego jeszcze dziś jest przywoływany w wielu opracowaniach.

Oprócz pracowników naukowych WSAiZ w Przemyślu oraz IWS w Warszawie w obradach konferencji udział wzięli wybitni specjaliści w dziedzinie prawa karnego z wielu polskich uniwersytetów i szkół wyższych (m.in. prof. dr hab. Stanisław Waltoś reprezentujący Uniwersytet Jagielloński, który wygłosił referat pt. „Perspektywy prac kodyfikacyjnych w zakresie prawa karnego w Polsce”), a także karniści z Ukrainy reprezentujący Uniwersytet Lwowski oraz Lwowski Instytut Prawa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy.

 

Program Konferencji:

 

16 maja 2005 r. (Poniedziałek).

9.00 - 9.15 Uroczyste otwarcie konferencji.

9.15 - 11.30 Referaty:

 • prof. dr hab. Stanisław Waltoś (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie): Perspektywy prac kodyfikacyjnych w zakresie prawa karnego w Polsce;
 • prof. dr hab. Andrzej Marek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Wolność jako przedmiot ochrony prawnokarnej;
 • prof. dr hab. Oktawia Górniok (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Profilaktyka przestępczości a ograniczanie wolności jednostki;
 • prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek (Uniwersytet Wrocławski): Wolność dysponowania życiem a prawo do godnej śmierci.

11.30 - 12.00 Przerwa

12.00 - 14.15 Referaty:

 • doc. dr Andrij Bojko (Uniwersytet Lwowski): Problemy karnoprawnej reformy prawa autorskiego na Ukrainie;
 • dr hab. Włodzimierz Wróbel (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie): Wolność jednostki jako podstawa przypisania winy w prawie karnym;
 • dr hab. Jarosław Majewski, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Sytuacja wyboru jako warunek odpowiedzialności karnej;
 • dr hab. Jacek Giezek, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego: Kolizja obowiązków a prawnokarna ochrona wolności;
 • dr hab. Jarosław Warylewski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego: Prawnokarne uwarunkowania wolności w zakresie ekspresji seksualnej oraz twórczości artystycznej i naukowej.

16.00 - 18.00 Dyskusja.

 

 

 


 

 

 

17 maja 2005 r. (Wtorek).

9.00 - 11.15 Referaty:

 • prof. dr hab. Marek Mozgawa (UMCS Lublin, IWS Warszawa, WSAiZ Przemyśl): Przestępstwa przeciwko wolności (art. 189-192 k.k.);
 • prof. dr hab. Eleonora Zielińska (Uniwersytet Warszawski, IWS Warszawa): Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta;
 • dr hab. Piotr Kardas (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie): Zasada ochrony wolności a odpowiedzialność karna za wymuszenie zwrotu wierzytelności;
 • dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie: Odpowiedzialność karna za przestępstwo naruszenia miru domowego;
 • prof. dr hab. Mieczysław Nawrocki (Lwowski Instytut Prawa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy): Problemy interpretacji norm kodeksu karnego Ukrainy o odpowiedzialności za zagrożenie wolności człowieka.

11.15 - 11.45 Przerwa.

11.45 - 14.00 Referaty:

 • Wiesław Kozielewicz, sędzia SN: Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum jako przejaw ochrony wolności wyborcy;
 • dr Patrycja Kozłowska-Kalisz (UMCS w Lublinie), dr Marzena Kucharska-Derwisz (Wyższa szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu): Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania;
 • dr Magdalena Budyn-Kulik, dr Marek Kulik (UMCS Lublin): Wolność działalności artystycznej jako okoliczność wyłączająca lub zmniejszająca odpowiedzialność karną;
 • dr Beata Gruszczyńska, dr Marek Marczewski (IWS Warszawa): Przestępstwa przeciwko wolności w k.k. z 1997 r. - obraz statystyczny.

16.00 - 18.00 Dyskusja.

 


 

 

18 maja 2005 r. (Środa).

6.00 Wyjazd do Lwowa

 • W programie m.in.:
  - spotkanie na Wydziale Prawa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki;
  - złożenie wieńca na grobie Profesora Juliusza Makarewicza;
  - zwiedzanie Lwowa.