Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Prawne i społeczne aspekty rozwoju samorządności terytorialnej w Polsce i na Ukrainie"*, Przemyśl, kwiecień 2001

* Konferencja finansowana przez WSAiZ i Polsko-Amerykańsko-Ukraińską Fundację "PAUCI".

Współorganizatorzy:

WSAiZ oraz Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie,

Uczestnicy:

pracownicy naukowi Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie pracownicy naukowi WSAiZ w Przemyślu

Kierownictwo naukowe:

Kierownictwo naukowe konferencji:prof. dr hab. Jerzy Buczkowski - Przewodniczący prof. dr hab. Kazimierz Jaremczuk dr Mirosław Kurekdr Janusz Gajda

Referaty pracowników WSAiZ:

Dr Longina Gardjan - Kawa - "Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce po reformie ustrojowej". Dr Bronisław Majgier - "Inflacja prawa samorządowego w Rzeczypospolitej Polskiej". Mgr Zygmunt Borowik - "Imperium i dominium - problemy korupcji w samorządzie terytorialnym". Dr Kazimierz Gardian - "Podstawowe problemy gospodarki finansowej samorządu terytorialnego w Polsce". Dr Zbigniew Czarnik - "Wolność planistyczna gminy". Dr Antoni Dral - "Ochrona stosunku pracy radnego". Dr Andrzej Kisielewicz - "Wójt (burmistrz, prezydent) jako pracownik". Dr Wacław Mróz - "Administracja i Samorząd w Polsce w latach 1944 - 1945". Dr Eugeniusz Moczuk - "Społeczność samorządowa wobec problemów narkomanii". Dr Stanisław Cieślak - "Teorie samorządu terytorialnego".

Głosy w dyskusji pracowników WSAiZ:

 • prof. dr hab. Wasyl Nor - Dziekan Wydziału Prawa LNU im. I.Franki
 • prof. dr Borys Tyszczyk - LNU im. I.Franki
 • doc. dr Irina Zawierucha - LNU im. I.Franki
 • doc. dr Pawło Hural - LNU im. I.Franki
 • doc. dr Lubomyr Borysławski - LNU im. I.Franki
 • Igor Parasiuk - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Lwowa
 • Wasyl Cjapka - Dyrektor Administracji Rejonowej we Lwowie
 • mgr Jan Kalita - Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu
 • mgr Jerzy Bober - Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu
 • mgr Marian Ryznar - Sekretarz Gminy Adamówka
 • mgr Stanisław Górski - Sekretarz Gminy Pruchnik
 • dr Bronisław Majgier- WSAiZ
 • dr Wacław Mróz
 • dr Kazimierz Gardian - WSAiZ
 • mgr Zygmunt Borowik
 • dr Stanisław Cieślak

Miejsce i forma publikacji:

Zeszyt naukowy WSAiZ