Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Samorząd terytorialny w Polsce i na Ukrainie", Przemyśl, czerwiec 1998r.

Współorganizatorzy:

WSAiZ.

Uczestnicy:

pracownicy naukowi WSAiZ, UMCS w Lublinie, Filii UMCS w Rzeszowie, Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie.

Kierownictwo naukowe:

prof. dr hab. Jan Szreniawski (WSAiZ), prof. zw. dr. Borys Tyszczyk (Uniwersytet Lwowski).

Referaty pracowników WSAiZ:

prof. dr hab. Ludwik Żukowski - "Naczelny Sąd Administracyjny a działalność jednostek samorządowych - wybrane uwagi", dr Jerzy Buczkowski - "Istota i rodzaje metod ustalania wyników wyborów w systemie proporcjonalnym - stosowanych na gruncie polskiego prawa wyborczego", dr Robert Sawuła - "Konstytucyjne zasada samodzielności prawnej samorządu terytorialnego w Polsce", dr Stanisław Cieślak - "Ideologiczne i polityczne przesłanki samorządu terytorialnego", prof. dr hab. Bożena Wieczorska i dr Jerzy Posłuszny - "Niektóre zagadnienia podmiotowości prawnej gminy", mgr Zygmunt Borowik - "Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego - szanse i zagrożenia", dr Longina Gardjan-Kawa - "Społeczne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego", dr Zbigniew Czarnik - "Nabycie mienia komunalnego. Zagadnienia ogólne", mgr Bronisław Majgier - "Samorząd terytorialny na tle doświadczeń gmin, ich związków oraz Sejmiku Samorządowego województwa przemyskiego".

Głosy w dyskusji pracowników WSAiZ:

prof. dr hab. Jan Łukasiewcz, prof. dr hab. Jan Szreniawski, dr Longina Gradian- Kawa, dr Zbigniew Czarnik, mgr Krzysztof Eckhardt, mgr Bronisław Majgier, mgr Jan Kalita, dr Wacław Mróz, dr Magdalena Holzer, prof. dr hab. Zbigniew Sobolewski, prof. dr hab. Ludwik Żukowski, dr B. Sowa.

Miejsce i forma publikacji:

Zeszyty Naukowe nr 2, WSAiZ, Przemyśl 1999r.