Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Swobody obywatelskie w Polsce i na Ukrainie - rzeczywistość i perspektywy", Lwów, listopad 2000r.*

* Konferencja finansowana przez WSAiZ i Polsko-Amerykańsko-Ukraińską Fundację "PAUCI".

Współorganizatorzy:

WSAiZ oraz Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie, Lwowski Instytut Praw Człowieka Akademii Nauk Prawnych Ukrainy.

Uczestnicy:

pracownicy naukowi Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie pracownicy naukowi WSAiZ w Przemyślu i UMCS w Lublinie.

Kierownictwo naukowe:

prof. dr hab. Jerzy Buczkowski (WSAiZ), doc. dr P. Steciuk (Uniwersytet Lwowski).

Referaty pracowników WSAiZ:

prof. dr hab. Jerzy Buczkowski - "Preferencje wyborcze dla mniejszości narodowych na gruncie prawa wyborczego Trzeciej Rzeczpospolitej", prof. dr hab. Józef Ciągwa - "Ochrona praw mniejszości narodowych w Polsce", dr Jerzy Posłuszny - "Prawo do nauki w świetle Konstytucji RP", mgr Magdalena Czech - "Konstytucyjne prawa i wolności obywatelskie, a prawo karne", dr Krzysztof Eckhardt - "Ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela w czasie stanów nadzwyczajnych", mgr Dorota Ferenc - "Swobody obywatelskie w demokratycznym państwie prawnym", dr Janusz Gajda - "Konstytucyjne prawa i wolności, a polskie prawo rodzinne", dr Zdzisław Gawlik - "Własność a wolność", prof. dr hab. Kazimierz Jaremczuk - "Podmiotowość i przedmiotowość pracownika", dr Bronisław Majgier - "Stowarzyszenia jako jedna z form realizacji konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich w Rzeczpospolitej Polskiej

Głosy w dyskusji pracowników WSAiZ:

prof. dr hab. Józef Ciągwa, prof. dr hab. Kazimierz Jaremczuk, dr Bronisław Majgier, mgr Dorota Ferenc, dr hab. Jerzy Buczkowski, dr Krzysztof Eckhardt, dr Zdzisław Gawlik, dr Janusz Gajda, dr Jerzy Posłuszny.

Miejsce i forma publikacji:

Zeszyty Naukowe nr 6, Przemyśl 2000