Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „O potrzebie zmian Konstytucji Polski i Ukrainy”, Krasiczyn - Rzeszów 19 - 21 września 2005r.

 

W dniach 19 - 21 września 2005 roku 
odbyła sie w Krasiczynie oraz w Rzeszowie 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
"O POTRZEBIE ZMIAN KONSTYTUCJI POLSKI I UKRAINY" 
zorganizowana przez 
Wyższą Szkołę Administracji i Zarządzania 
oraz 
Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki.

 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, przemiany polityczne na Ukrainie, doświadczenia płynące ze stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r. oraz Republiki Ukrainy z 1996r., a także dążenie znaczących sił politycznych do przebudowy ustrojów obu państw powodują, iż nowelizacja Konstytucji jest w Polsce i na Ukrainie przedmiotem ożywionych dyskusji naukowych.

Konferencja była forum wymiany poglądów wybitnych prawników konstytucjonalistów polskich i ukraińskich wywodzących się z czołowych ośrodków akademickich. Dyskusja toczyła się wokół referatów dotyczących postulowanych i pożądanych reform poszczególnych segmentów władzy publicznej.

Efektem konferencji będzie wydawnictwo, które biorąc pod uwagę znakomite grono Autorów referatów i Naukowców, którzy wzięli udział w konferencji, bez wątpienia stanowić będzie znaczące źródło informacji na temat poglądów doktryny prawa konstytucyjnego Polski i Ukrainy.

 

Program konferencji:

 

19 września 2005 (Krasiczyn):

Referaty:

 • prof. zw. dr hab. Wiesław Skrzydło - Ogólne przesłanki i konieczność zmian w Konstytucji RP;
 • prof. dr hab. Wołodymyr Szapował - Czynniki społeczno-polityczne oraz prawne rewizji Konstytucji Ukrainy;
 • prof. WSAiZ dr hab. Jerzy Buczkowski, dr Krzysztof Eckhardt -Zmiany w zakresie władzy ustawodawczej w Polsce;
 • doc. dr Witalij Czuszenko, doc Petro Steciuk - Zmiany w zakresie władzy ustawodawczej na Ukrainie;
 • prof. zw. dr hab. Marian Grzybowski - Zmiany w zakresie władzy wykonawczej w Polsce;
 • dr Ihor Koliuszko - Reformowanie władzy wykonawczej na Ukrainie w kontekście reformy konstytucyjnej;
 • prof. dr hab. Wasyl Nor, doc. dr Andrij Bojko - Zmiany w zakresie władzy sądowniczej na Ukrainie.

20 września 2005 r. (Krasiczyn)

Referaty:

 • prof. zw. dr. hab. Janusz Trzciński - Zmiany w zakresie sądownictwa administracyjnego w Polsce;
 • doc. dr Halina Tkacz - Zasady konstytucyjne sądownictwa administracyjnego na Ukrainie;
 • prof. zw. dr hab. Zbigniew Leoński - Zmiany w zakresie samorządu terytorialnego w Polsce;
 • prof. dr hab. Mychajło Bajmuratow, dr Jurij Kluczkowski - Samorząd terytorialny i zmiany do Konstytucji Ukrainy;
 • prof. WSAiZ dr hab. Jerzy Posłuszny - Konstytucyjne podstawy zadań administracji publicznej;
 • prof. Lubomyr Borysławski, doc. Natalia Bohaszewa - Transformacja systemu wyborczego jako komponent reformy konstytucyjnej na Ukrainie.

21 września 2005 r. (Rzeszów)

 • Dyskusja