Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Odpowiedzialność organów administracji publicznej za stan środowiska w Polsce i na Ukrainie" - Lwów, Listopad 1998r.*

* Konferencja finansowana przez WSAiZ

Współorganizatorzy:

WSAiZ, Wydział Prawa Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie.

Uczestnicy:

pracownicy naukowi Uniwersytetu Lwowskiego, WSAiZ, UMCS w Lublinie i Filii UMCS w Rzeszowie.

Kierownictwo naukowe:

prof. dr hab. Jan Szreniawski (WSAiZ), prof. zw. dr Borys Tyszczyk (Uniwersytet Lwowski).

Referaty pracowników WSAiZ:

dr Longina Gardjan-Kawa - "System prawa ochrony środowiska w Polsce", dr Stanisław Cieślak - "Prawotwórstwo samorządowe a problem ochrony i kształtowania środowiska", dr Antoni Dral - "Środki prawne szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy pracowników pełniących funkcje społeczne i obywatelskie".

Głosy w dyskusji pracowników WSAiZ:

prof. dr hab. Jan Szreniawski, dr Zbigniew Czarnik, dr Zdzisław Gawlik, dr Longina Gardian-Kawa.

Miejsce i forma publikacji:

Zeszyty Naukowe nr 3, WSAiZ, Przemyśl 1999r.