Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Prawno - organizacyjne i ekonomiczno - finansowe uwarunkowania rozwoju infrastruktury gospodarczej w Polsce i na Ukrainie"*, Przemyśl, grudzień 2001

* Konferencja współfinansowana przez Inicjatywę Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej "PAUCI".

Współorganizatorzy:

WSAiZ oraz Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie - Wydział Prawa i Wydział Ekonomii

Uczestnicy:

pracownicy naukowi Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie pracownicy naukowi WSAiZ w Przemyślu

Kierownictwo naukowe:

Kierownictwo naukowe konferencji:
 • prof. dr hab. Jerzy Buczkowski - Przewodniczący Konferencji
 • prof. dr hab. Kazimierz Jaremczuk
 • dr Janusz Gajda
 • dr Andrij Szkołyk

Referaty:

 • "Konceptualne zasady polityki rozwoju regionalnego na Ukrainie" - Pawło Hural - Lwowski Narodowy Uniwersytet
 • "Prywatyzacja pracownicza w świetle zmian prawa polskiego" - Zdzisław Gawlik - WSAiZ w Przemyślu
 • "Regulacja prawna ekonomiki w warunkach globalizacji" - Iwan Mychasiuk - Lwowski Narodowy Uniwersytet
 • "Zarządzanie zmianą w firmie" - Adam Pałacki
 • "Kultura organizacyjna w firmie multimedialnej" - Leszek Gajos - WSAiZ w Przemyślu
 • "Liberalizacja prawa podatkowego Ukrainy w procesie jego kodyfikacji" - Wołodymyr Kosaniak - Lwowski Narodowy Uniwersytet
 • "Strategia agrarna Ukrainy oraz perspektywy integracji z UE" - Zynowija Załoha - Lwowski Narodowy Uniwerytet
 • "Samorząd terytorialny - pomoc czy przeszkoda w rozwoju infrastruktury komunalnej" - Zygmunt Borowik - WSAiZ w Przemyślu
 • "Finansowo - monetarne aspekty oddziaływania na procesy rozwojowe w gospodarce" - Kazimierz Gardian - WSAiZ w Przemyślu.
 • "Obrona sądowa praw płatników podatków prowadzących dzia-łalność przedsiębiorczą" - Bohdan Josyp - Lwowski Narodowy Uniwersytet
 • "Prawno - organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania infra-struktury gospodarczej w Polsce i na Ukrainie" - Jan Adamczyk - WSAiZ w Przemyślu
 • "Problemy formowania infrastruktury sektora agrarnego na Ukra-inie" - Jewhen Majoweć - Lwowski Narodowy Uniwersytet
 • "Bariery finansowe i prawne w rozwijaniu współpracy polsko - ukraińskiej" - Bożena Sowa - WSAiZ w Przemyślu
 • "Problemy zapobiegania przestępczości gospodarczej w warunkach przejścia do gospodarki rynkowej na Ukrainie" - Andrij Bojko - Lwowski Narodowy Uniwersytet
 • "Kierunki formowania infrastruktury rejonów podmiejskich " - Przedstawiciel organów samorządów lokalnych / Ukraina /.

Głosy w dyskusji:

 • prof. dr hab. Jan Adamczyk
 • prof. dr hab. Jerzy Buczkowski
 • dr Edward Malisiewicz
 • dr Mirosław Kurek
 • Prezesi i dyrektorzy przemyskich zakładów i firm
 • przedstawiciele samorządów lokalnych i administracji państwowej obwodu lwowskiego.

Miejsce i forma publikacji:

Zeszyt naukowy WSAiZ