Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Międzynarodowa Konferencja Naukowa towarzysząca uroczystości wręczenia Nagrody Pojednania nt. "Stosunki polsko-ukraińskie w zmieniających się uwarunkowaniach europejskich"- Przemyśl, 18-19 października 2002 r.

Współorganizatorzy:

Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu; Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franki.

Uczestnicy:

Pracownicy naukowi WSAiZ, Uniwersytetu Rzeszowskiego, UMCS, Uniwersytetu Lwowskiego.
Z udziałem przedstawicieli: Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Akademii Nauk Ukrainy, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Forum Polsko-Ukraińskiego, Fundacji Batorego, Fandacji Roberta Schumana, Fundacji Karpackiej, Instytutu Teleki Laszlo w Budapeszcie, Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezydenta Republiki Słowackiej, Polsko-Niemieckiego Klubu Dziennikarzy, Uniwersytetu Paryskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie

Kierownictwo naukowe:

prof. dr hab. Jerzy Buczkowski (WSAiZ), prof. dr hab. Kazimierz Jaremczuk (WSAiZ)

Referaty pracowników WSAiZ:

  • "Próby skutecznej walki z groźną przestępczością transgraniczną" - prof. dr hab. Zbigniew Sobolewski,
  • "Międzynarodowa umowa bilateralna między RP a Ukrainą o pomocy prawneji stosunkach prawnych w sprawach cywilnych z 1993roku a konwencja z Lugano o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych z 1988roku" - prof. zw. dr hab. Mieczysław Sawczuk,
  • "Analiza zmian przenikalności granicy polsko-ukraińskiej" - prof. dr hab. Jerzy Kitowski,

Miejsce i forma publikacji:

Przemyśl 2002 Zeszyt Naukowy nr 11 pt. Stosunki Polsko-Ukraińskie w zmieniających się uwarunkowaniach europejskich