Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Międzynarodowa Naukowa Konferencja nt. "Międzynarodowa przestępczość zorganizowana", Rzeszów, kwiecień 2000r.

Współorganizatorzy:

UMCS, Filia w Rzeszowie, WSAiZ .

Uczestnicy:

Pracownicy naukowi UMCS w Lublinie i Filii UMCS w Rzeszowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Lwowskiego.

Kierownictwo naukowe:

prof. dr hab. Zbigniew Sobolewski (WSAiZ, UMCS).

Referaty pracowników WSAiZ:

prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski - "Odpowiedzialność karna w związku z działalnością w grupie przestępczej w polskim prawie karnym", prof. dr hab. Zbigniew Sobolewski - "Rygory prawne krępujące ściganie przestępców zorganizowanych".

Głosy w dyskusji pracowników WSAiZ:

mgr Magdalena Czech, prof. dr hab. Zbigniew Sobolewski, prof. dr hab. Elżbieta Dynia.

Miejsce i forma publikacji:

Zeszyty Naukowe WSAiZ (w druku).