Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Młodych ludzi trzeba uczyć praktyki

Bardzo ważne spotkanie

Ciekawe i innowacyjne podejście do nauki w tzw. klasach mundurowych to główne tematy konferencji, jaka odbyła się 12 kwietnia w Wyższej Szkole Prawa i Administracji. W I. Ogólnopolskiej konferencji Metodycznej „Ciekawie i innowacyjnie o bezpieczeństwie – edukacja dla bezpieczeństwa” uczestniczyło ponad 50 nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Spotkanie odbyło się pod honorowym patronatem trzech Ministrów: Edukacji Narodowej, Spraw Wewnętrznych oraz Obrony Narodowej.
 
W konferencji uczestniczyli nauczyciele i dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju prowadzący klasy o profilu związanym z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję poznania sposobów włączania młodzieży w codzienną pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauczania dzieci i młodzieży zachowań antykorupcyjnych, czy dyskusji nt. cech charakteru i predyspozycji osobowościowych, jakimi powinni odznaczać się przyszli kandydaci do służb mundurowych.
 
Podstawowym celem konferencji zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji i Podkarpackie Kuratorium Oświaty było stworzenie forum wymiany poglądów nauczycieli i praktyków instytucji sektora bezpieczeństwa. – Przeanalizowaliśmy różne oferty dla nauczycieli i okazało się, że w Polsce nie ma forum, na którym nauczyciele i eksperci sektora bezpieczeństwa mogliby wspólnie dyskutować o tym, jak przygotować młodych ludzi do przyszłych zawodów związanych z bezpieczeństwem, jak rozwijać ich zainteresowania i na jakie cechy charakteru należy zwracać uwagę u uczniów – tłumaczy prof. Jerzy Posłuszny, Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. – Patronat honorowy nad konferencją trzech kluczowych w tej tematyce ministrów: Edukacji Narodowej, Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych potwierdza, że taka dyskusja jest w Polsce potrzebna i traktowana bardzo poważnie. Inicjatywa Wyższej Szkoły Prawa i Administracji to pierwszy krok w kierunku stworzenia świadomego systemu kształcenia przyszłych profesjonalistów w segmencie bezpieczeństwa – dodaje prof. Jerzy Posłuszny.
 
Według Katarzyny Sas z Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą taka konferencja to bardzo dobra inicjatywa, bo w Polsce brakuje jednolitego programu nauczania tzw. klas mundurowych. – Obecnie szkoły muszą same tworzyć takie programy. Często różnią się one od siebie i niewiele dają młodym ludziom. Cieszę się, że ktoś wreszcie dostrzegł potrzebę poprawy jakości kształcenia przyszłych funkcjonariuszy m.in. służb mundurowych. Wykłady, których wysłuchaliśmy podczas Konferencji, pokazują nam, w jakim kierunku iść i czego uczyć młodych ludzi. Zgadzam się w pełni z opinia gości konferencji, że oprócz teorii musimy uczyć młodych ludzi praktyki. Chodzi przecież o to, aby dobrze ich przygotować do studiów i dalszej pracy – mówi Katarzyna Sas.
 
Praktyka jest najważniejsza
Konferencja była pierwszym z cyklu spotkań nauczycieli tzw. klas „mundurowych” z wysokiego szczebla ekspertami kluczowych instytucji i służb sektora bezpieczeństwa. Jak mówi Jacek Zalewski, Dyrektor Departamentu Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych takie spotkanie to doskonała forma wymiany informacji pomiędzy nauczycielami i dyrektorami, którzy zajmują się edukacją w szkołach ponadgimnazjalnych a przedstawicielami służb mundurowych. – Wiedza, którą posiadamy, może przyczynić się do ulepszenia programów nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych, a co za tym idzie do lepszego kształcenia młodych ludzi. Pokazujemy dziś nauczycielom, że uczniom potrzebna jest duża wiedza praktyczna. Sama teoria to w dzisiejszych czasach za mało. W tzw. klasach mundurowych uczą się ludzie, którzy w przyszłości mają zapewniać nam bezpieczeństwo. Musimy więc, już w szkole nauczyć ich jak taką pracę wykonywać – mówi Jacek Zalewski.
 
Zgadza się z nim generał dr Andrzej Trela, b. Zastępca Komendanta Głównego Policji. I. Ogólnopolska konferencja Metodyczna dla nauczycieli tzw. klas „mundurowych” to bardzo cenna inicjatywa. Podejście do edukacji młodych ludzi, które prezentuje WSPiA jest bardzo innowacyjne. Według mnie im wcześniej w edukację młodych ludzi włączymy wiedzę ekspertów (ludzi, którzy znają specyfikę pracy i wymagania służb mundurowych) do budowy programu nauczania, tym szybciej wykształcimy dobrych i sprawnych funkcjonariuszy państwowych. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwem zajmują się nie tylko służby mundurowe, ale też wszelkie organy władzy samorządowej czy wojewódzkiej – tłumaczy dr Andrzej Trela. Dodaje, że w Polsce rośnie też zapotrzebowanie na osoby dbające o bezpieczeństwo biznesowe. Dlatego kształcenie specjalistów od bezpieczeństwa będzie się bardzo szybko rozwijać.
 
W I. Ogólnopolskiej konferencji Metodycznej „Ciekawie i innowacyjnie o bezpieczeństwie – edukacja dla bezpieczeństwa” oprócz dyrektorów szkół i nauczycieli udział wzięło wielu znamienitych ekspertów m.in. nadinsp. dr Andrzej Trela - b. Zastępca Komendanta Głównego Policji, st. bryg. Stanisław Sulenta Doradca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Jacek Zalewski, Dyrektor Departamentu Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Iwona Czerniec, Naczelnik Wydziału Informacji Antykorupcyjnej CBA. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele resortu obrony narodowej m.in. kmdr Bożena Szubińska, Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. kobiet w armii oraz płk Jarosław Dębski, Szef Oddziału Komunikacji Społecznej w Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON.