Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Nowe prawo o szkolnictwie wyższym", Arłamów, czerwiec 1999r.

Współorganizatorzy:

WSAiZ.

Uczestnicy:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Kolegium Rektorskie UMCS w Lublinie, Rektorzy i pracownicy naukowi wszystkich uczelni województwa podkarpackiego, pracownicy naukowi WSAiZ.

Kierownictwo naukowe:

dr Jerzy Posłuszny (WSAiZ).

Referaty pracowników WSAiZ:

dr Jerzy Posłuszny - "Model prawny szkoły wyższej w projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym", prof. dr hab. Bożena Wieczorska - "Nowe elementy proceduralne w projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym", dr Andrzej Kisielewicz - " Status prawny nauczyciela akademickiego", dr Zbigniew Czarnik - "Sytuacja prawna studenta".

Głosy w dyskusji pracowników WSAiZ:

prof. dr hab. Zbigniew Sobolewski, prof. dr hab. Marek Kuryłowicz, prof. dr hab. Bożena Wieczorska, prof. dr hab. Jan Szreniawski, dr Zbigniew Czarnik, dr Kisielewicz, dr Jerzy Posłuszny.

Miejsce i forma publikacji:

Zeszyty Naukowe nr 4, WSAiZ, Przemyśl 2000r.