Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przedsiębiorstwo w procesie transformacji", Przemyśl, Pałac Lubomirskich maj 2000r.

Współorganizatorzy:

WSAiZ .

Uczestnicy:

Pracownicy naukowo-dydaktyczni z uczelni ekonomicznych w Polsce, Wydziałów Zarządzania i Marketingu Politechnik, UMCS i Uniwersytetu Lwowskiego.

Kierownictwo naukowe:

prof. dr hab. Kazimierz Jaremczuk (WSAiZ).

Referaty pracowników WSAiZ:

dr Mirosław Kurek - "Proces restrukturyzacji sfery organizacji i zarządzania w wybranych przedsiębiorstwach Polski Południowo-Wschodniej, mgr Leszek Piczak - "Ekologiczne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie Rafinerii Nafty - Jedlicze", dr Krystyna Sieniawska - "Wybrane aspekty gospodarki finansowej małych i średnich przedsiębiorstw", dr Bożena Sowa - "Wpływa czynnika finansowego (płacowego) na wzrost motywacji", dr Janusz Strojny - "Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem", dr Marek Urbanowicz - "Kontrola a styl zarządzania organizacjami", dr Edward Malisiewicz - "Procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce", dr Andrzej Paliński - "Zmiany efektywności działania przedsiębiorstw w okresie rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce", prof. dr hab. Jan Adamczyk - "Rozwój i funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w województwie podkarpackim w okresie transformacji 1989-1999" prof. dr hab. Daniel Markowski - "Ekspansywny a wymuszony model działania przedsiębiorcy w tworzącym się społeczeństwie konsumpcyjnym. Przypadek Rzeszowa".

Głosy w dyskusji pracowników WSAiZ:

Prof. dr hab. Jan Adamczyk, dr Mirosław Kurek, dr Edward Malisiewcz, prof. dr hab. Daniel Markowski, dr Bożena Sowa, prof. dr hab. Stefan Zabrowarny.

Miejsce i forma publikacji:

Zeszyt Naukowy WSAiZ nr 5, Przemyśl 2000r.