Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Ogólnopolski Zjazd Cywilistów - "Czterdzieści Lat Kodeksu Cywilnego", Rzeszów 8 - 10 październik 2004 r.

W dniach 8 – 10 października 2004 roku, w siedzibie Zamiejscowego Wydziału Administracyjno-Prawnego w Rzeszowie WSAiZ w Przemyślu, przy ul. Cegielnianej 14 odbył się zorganizowany wspólnie przez Wyższą Szkołę Administracji i Zarządzania w Przemyślu oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ogólnopolski Zjazd Cywilistów – „Czterdzieści Lat Kodeksu Cywilnego”.

W zjeździe udział wzięli wybitni specjaliści z zakresu prawa cywilnego reprezentujący wszystkie Wydziały Prawa polskich uniwersytetów i uczelni niepaństwowych.

Program zjazdu obejmował referaty poruszające m.in. tematykę dotyczącą problematyki praw człowieka na gruncie kodeksu cywilnego, własności i użytkowania wieczystego oraz ksiąg wieczystych, podmiotów prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących konsumenta oraz tzw. ułomnych osób prawnych a także umów będących źródłami stosunków zobowiązaniowych.

Wszystkie wystąpienia referentów wywołały ożywioną dyskusję nad omawianymi problemami, w toku której wyodrębniły się dwa przeciwstawne poglądy dotyczące obowiązującego kodeksu cywilnego.

Zgodnie z pierwszym należy stworzyć całkowicie nowy kodeks cywilny, ponieważ funkcjonujący obecnie powstał w określonych, minionych warunkach społecznych, ustrojowych i gospodarczych, przez co zawarte w nim rozwiązania nie odpowiadają wymogom współczesnego obrotu cywilno-prawnego.

Drugi zakłada jedynie dalszą o nowelizację kodeksu – jego stopniowe udoskonalanie. Polski kodeks cywilny nie jest zły, pomimo uchwalenia go przed 40 laty (w 1964 roku) nie zawiera on już dużej liczby przepisów uwzględniających ówczesne warunki społeczno-polityczne gdyż w drodze nowelizacji były one stopniowo usuwane.

Warto podkreślić, iż nawet w przypadku tworzenia nowego kodeksu pewne rozwiązania prawne i tak zostaną powielone a obowiązujący kodeks cywilny będzie stanowił bazę nowego kodeksu.

Uczestnicy Zjazdu wyrazili duże zadowolenie z możliwości wzajemnego spotkania się (wielu mówców przywoływało wspomnienia z poprzedniego Zjazdu Cywilistów zorganizowanego 32 lata temu również w Rzeszowie) i wymiany poglądów, podkreślając duże znaczenie dyskusji mogącej wywrzeć wpływ na dalsze losy i kształt kodeksu cywilnego.

Przyszłości polskiej cywilistyki dobrze wróży także średnia wieku uczestników zjazdu – bowiem w ławach auli Zamiejscowego Wydziału Administracyjno-Prawnego WSAiZ zasiadły oprócz doświadczonych cywilistów, którzy wywarli wpływ na kształt obowiązującego kodeksu cywilnego, także osoby, mogące wspominać czas uchwalenia kodeksu a także poprzedniego zjazdu, co najwyżej jako lata dzieciństwa a już prezentujące sporą wiedzę i wykrystalizowane poglądy w zakresie prawa cywilnego.

Z jednogłośną aprobatą spotkała się propozycja organizacji kolejnych, tym razem znacznie częstszych spotkań specjalistów z dziedziny prawa cywilnego.

Szczegółowy program Konferencji:

Piątek - 8 października 2004 r.
10.00-11.00 Otwarcie konferencji:
10.00-10.30 Wystąpienie Rektora Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu Jerzego Posłusznego.
10.30-11.00 Wystąpienia zaproszonych Gości.
I sesja 11.00-13.30
Przewodniczący obrad:  Prof. dr hab. Mirosław Nazar, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
11.00-12.00 Referaty:
11.00-11.30 Prof. dr hab. Sylwester Wójcik, Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu: Cele Konferencji w świetle aktualnego stanu polskiej cywilistyki.
11.30-12.00 Prof. dr hab. Adam Zieliński, Uniwersytet Warszawski: Wpływ regulacji dotyczących praw człowieka na kodeks cywilny.
12.00-13.30 Dyskusja.
13.30-15.00 Przerwa obiadowa.
II sesja 15.00-17.30
Przewodniczący obrad:  Prof. dr hab. Marian Kępiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
15.00-16.15 Referaty:
15.00-15.15 Dr Joanna Marcinkowska, Uniwersytet Jagielloński: Własność w kodeksie cywilnym.
15.15-15.30 Prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Uniwersytet Łódzki: Własność komunalna.
15.30-15.45 Dr Bartłomiej Swaczyna, Uniwersytet Jagielloński: Współwłasność de lege ferenda.
15.45-16.00 Dr Zdzisław Gawlik, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu: Użytkowanie wieczyste de lege ferenda.
16.00-16.15 Prof. dr hab. Edward Gniewek, Uniwersytet Wrocławski: Miejsce ksiąg wieczystych w systemie prawa cywilnego.
16.15-16.30 Przerwa.
16.30-17.30 Dyskusja.
18.00 Wyjazd do Łańcuta.
18.30 Kolacja w Łańcucie.

Sobota - 9 października 2004 r.

III sesja 9.30-13.00
Przewodniczący obrad:  Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, Uniwersytet Śląski.
9.30-11.00 Referaty:
9.30-9.45 Prof. dr hab. Janusz Szwaja, Uniwersytet Jagielloński: Podmioty stosunków cywilnoprawnych.
9.45-10.00 Prof. dr hab. Tomasz Sokołowski, Uniwersytet Gdański: Niezupełne (ułomne) osoby prawne.
10.00-10.15 Prof. dr hab. Andrzej Kidyba, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: Niektóre skutki wprowadzenia trzeciej kategorii podmiotów prawa cywilnego.
10.15-10.30 Prof. dr hab. Marian Kępiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: Firma przedsiębiorcy według kodeksu cywilnego.
10.30-10.45 Dr hab. Jerzy Pisuliński, Uniwersytet Jagielloński: Prawo konsumenckie w systemie prawa cywilnego.
10.45-11.00 Prof. dr hab. Tomasz Pajor, Uniwersytet Łódzki: Pojęcie konsumenta w kodeksie cywilnym.
11.00-11.15 Przerwa.
11.15-13.00 Dyskusja.
13.00-14.30 Przerwa obiadowa.
IV sesja 14.30-17.30
Przewodniczący obrad: Prof. dr hab. Edward Gniewek, Uniwersytet Wrocławski.
14.30-15.30 Referaty:
14.30-14.45 Dr Piotr Machnikowski, Uniwersytet Wrocławski: Zasada swobody umów jako problem kodyfikacyjny.
14.45-15.00 Dr Paweł Podrecki, Uniwersytet Jagielloński: Umowa jako źródło stosunków cywilnoprawnych.
15.00-15.15 Prof. dr hab. Andrzej Śmieja, Uniwersytet Wrocławski: Umowa jako źródło zobowiązań warunkowych i terminowych.
15.15-15.30 Prof. dr Władysław Górski, Uniwersytet Szczeciński: Przemiany w zakresie umowy przewozu od czasu uchwalenia kodeksu cywilnego do chwili obecnej.
15.30-15.45 Przerwa.
15.45-17.00 Dyskusja.
Zakończenie Konferencji 17.00-17.30
Przewodniczący: Prof. dr hab. Leszek Leszczyński, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
17.00-17.30 Podsumowanie obrad - Prof. dr hab. Sylwester Wójcik, podjęcie uchwały.
18.30 Uroczysta kolacja.

Niedziela - 10 października 2004 r.

7.00-7.30 Śniadanie dla wszystkich uczestników Konferencji.
7.30 Wyjazd do Lwowa tych uczestników Konferencji, którzy tego sobie życzą.
Powrót do Rzeszowa w późnych godzinach wieczornych.
Nocleg w Rzeszowie.

Poniedziałek - 11 października 2004 r. 

7.00-10.00

Śniadanie dla uczestników wyjazdu do Lwowa.
Po śniadaniu wyjazd z Rzeszowa według indywidualnych planów.