Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Polacy i Ukraińcy dyskutowali w WSPiA o zarządzaniu kryzysowym

Musimy współpracować

Ponad 60 osób głównie dziennikarzy oraz naukowców z Polski i Ukrainy uczestniczyło w zorganizowanym w Wyższej Szkole Prawa i Administracji polsko-ukraińskie seminarium nt. zarządzania kryzysowego. Podczas dwudniowego (29-30.11) spotkania zaproszeni goście uczestniczyli w zajęciach teoretycznych, odwiedzili przejście graniczne w Medyce oraz poznali zasady relacjonowania w mediach sytuacji kryzysowych. Gościem specjalnym seminarium był Stephen Mull, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.
 
Witając uczestników seminarium, prof. Jerzy Posłuszny – Rektor WSPiA mówił, że temat dzisiejszej dyskusji, czyli międzyregionalnej współpracy w zakresie bezpieczeństwa nie jest przypadkowy. – Jest to zagadnienie bardzo aktualne i potrzebne. Do udziału w seminarium zaprosiliśmy dziennikarzy, naukowców oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Wszystko po to, aby sprawy związane z zarządzaniem kryzysowym zostały omówione w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Ma to być pewna platforma wymiany informacji i zapoznawania się dziennikarzy ze służbami działającymi na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego. Chcemy też umożliwić wypracowanie rozwiązań systemowych, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w Polsce i na Ukrainie – mówił prof. Jerzy Posłuszny. Rektor WSPiA dodał, że organizację tego przedsięwzięcia, jaki i poprzednich seminariów bardzo mocno wspiera strona amerykańska. – Stąd obecność wyjątkowego gościa, czyli Pana Stephena Mulla, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, który przyjął nasze zaproszenie i uczestniczy w dzisiejszym seminarium – powiedział prof. Jerzy Posłuszny
 
Według Ambasador USA w Polsce ta część Europy na przestrzeni niecałego pokolenia przeszła gwałtowne zmiany. Stephen Mull dodał, że zaledwie dwadzieścia kilka lat temu większość ludzi w tej części europy pomyślałoby, że transgraniczne zarządzanie kryzysowe może oznaczać tylko obronę przed atakiem obcych wojsk. –To, że dziś jesteście razem, pokazuje jak długą drogę Polska i Ukraina przebyła w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Udało wam się tak przekształcić, że zarządzanie kryzysowe jest teraz w rękach doświadczonych profesjonalistów. Wystarczy wspomnieć niezwykły sukces, jakim była w tym roku organizacja Euro 2012. Pokazało to, że w tym regionie funkcjonuje nowy sposób zarządzania kryzysowego – powiedział podczas wizyty w WSPiA Stephen Mull, Ambasador USA w Polsce. Dodał, że Amerykanie cieszą się, że mogą wspierać takie inicjatywy jak to seminarium.
 
W pierwszym dniu seminarium (czwartek 29.11) uczestnicy dyskutowali m.in. na temat zarządzania kryzysowego w administracji publicznej oraz o systemach powiadamiania ratunkowego w Polsce i ich wpływie na współpracę transgraniczną. Omówione zostały również ramy prawno-organizacyjne polskiego systemu zarządzania kryzysowego oraz organizacji współpracy międzynarodowej, a także aspekty formalno-prawne zarządzania kryzysowego na Ukrainie. Popołudniu uczestnicy seminarium odwiedzili polsko-ukraińskie przejście graniczne w Medyce.
 
Podczas drugiego dnia (piątek 30.11) uczestnicy seminarium mogli poznać m.in. unijne mechanizmy i narzędzia współpracy międzynarodowej w ramach zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Mowa była także o karno-prawnym wsparciu dla współpracy regionalnej między Ukrainą a Rzeczpospolitą Polską. Najważniejszą częścią tego dnia były jednak zajęcia pokazujące bardziej praktyczne aspekty relacji medialnych z sytuacji kryzysowych. Zaproszenia do udziału w seminarium dziennikarze i urzędnicy z Polski i Ukrainy dowiedzieli się, jak wygląda podejście polskiej Policji do informowania na temat sytuacji kryzysowych. Poznali również praktyczne aspekty tworzenia relacji medialnych na przykładzie Afganistanu, Libii, Somalii oraz zasady współpracy z lokalnymi władzami. Na zakończenie seminarium jego uczestnicy wzięli udział w praktycznym szkoleniu z zachowania przed kamerą i relacjonowania sytuacji kryzysowych.
 
W polsko-ukraińskim seminarium pt. „Współpraca międzyregionalna w zakresie zarządzania kryzysowego – teoria i praktyka” uczestniczyło ponad 60 osób. Byli to głównie dziennikarze, naukowcy oraz przedstawiciele samorządów i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo z Polski i Ukrainy. W pierwszym dniu w spotkaniu w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie uczestniczyli m.in. Ellen Germain – Konsul Generalna USA w Polsce, Dyrektor Edyta Szafran z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Monika Postek z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, st. bryg. Stanisław Sulenta, doradca Komendanta Głównego PSP oraz Andriy Kvichka, Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej delegatury Ministerstwa ds. Spraw Nadzwyczajnych w obwodzie lwowskim.
 
Wymiana doświadczeń
Celem organizowanego w WSPiA seminarium pt. „Współpraca międzyregionalna w zakresie zarządzania kryzysowego – teoria i praktyka” było zaprezentowanie prawnych i organizacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania kryzysowego przyjętych w Polsce i na Ukrainie. Uczestnicy dyskusji będą mieli także okazję do wymiany doświadczeń oraz doskonalenia metod wspólnego monitorowania i zwalczania zagrożeń. Seminarium było odpowiedzią na zmieniający się we współczesnym świecie charakter zagrożeń. Sytuacje takie jak klęski żywiołowe, katastrofy naturalne, czy zamachy terrorystyczne to sytuacje kryzysowe, które swoim zasięgiem wykraczają poza terytorium jednego państwa i wywołują skutki ponadgraniczne.
 
Seminarium zorganizowane zostało przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Przemyślu, we współpracy z Fundacją Partnerstwo na Rzecz Demokracji oraz Konsulatem Generalnym USA w Krakowie. Zrealizowano je przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.