Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Polsko – Ukraińska konferencja naukowa we Lwowie

Problemy Administracyjne Polski i Ukrainy

Przez dwa dni (10 – 11 czerwca) ponad 100 naukowców z Polski i Ukrainy dyskutowało na temat „Internacjonalizacja Administracji Publicznej”. W konferencji na Uniwersytecie Lwowskim uczestniczyli głównie specjaliści z zakresu prawa administracyjnego. Była to równocześnie XIV Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej. Współorganizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Prawa i Administracji.
 
Konferencję na temat „Internacjonalizacja Administracji Publicznej” otworzyli prof. Jerzy Posłuszny – Rektor WSPiA, prof. Dariusz Kijowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej oraz prof. Andrij Bojko – Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego .

Program konferencji obejmował cztery obszary tematyczne. Były one realizowane w ramach sesji plenarnych i paneli dyskusyjnych. Podstawą dyskusji i wystąpień szczegółowych były wykłady wprowadzające.

W pierwszym dniu odbyły się trzy Panele. Pierwszy, dotyczył organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w warunkach globalizacji społeczeństw. W tej części referaty wygłosili prof. Jerzy Supernat (UWr), dr hab. Olga Andrijko (Kijów) oraz dr Mariusz Maciejewski. Prelegenci mówili m.in. o Administracji Unii Europejskiej, Prawie Administracyjnym w optymalizacji administracji publicznej na Ukrainie oraz międzynarodowym Prawie Administracyjnym.

Kolejny panel poświęcony został sądowym i pozasądowym standardom ochrony jednostki przed działaniami administracji. Referaty dotyczyły problemów zaskarżenia decyzji organów samorządu terytorialnego w trybie sądownictwa administracyjnego. Istotnych elementów sprawności postępowania sądowo administracyjnego, terminów w sądownictwie administracyjnym, jako gwarancja obrony praw jednostki oraz podmiotów zagranicznych w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym. Uczestnikami tego panelu byli prof. Zbigniew Czarnik (WSPiA), dr hab. Dmytro Lukjanets, dr Katarzyna Kułak-Krzysiak, dr Halina Tkacz (Lwów) oraz dr Joanna Człowiekowska.

Trzeci Panel, który odbył się w poniedziałek (10 czerwca) dotyczył samorządu terytorialnego, jako elementu społeczeństwa obywatelskiego. W tym panelu uczestniczyli: prof. Zygmunt Niewiadomski (WSPiA), prof. Bogdan Dolnicki, dr hab. Tetiana Kolomojets (Zaporoże), dr Andrzej Jackiewicz oraz dr hab. Dmytra Pryjmaczenka (Dniepropietrowsk). Tematami ich wystąpień były formy zarządzania aglomeracjami, kontrola za działalnością organów samorządu terytorialnego jako podmiotów administracji publicznej, państwo unitarne a państwo federalne, a także przyjęcie aktu planowania, jako instrumentu działalności administracji publicznej.

Ostatni panel, zorganizowany we wtorek (11 czerwca) dotyczył transgranicznego oddziaływania w funkcjonowaniu Polski i Ukrainy. Dyskusję poprowadził prof. Jerzy Kitowski (WSPiA), a uczestnikami panelu byli dr hab. Volodymyr Bevzenko, dr Jacek Jaworski, dr Andrij Szkolyk (Lwów) oraz dr Agata Barczewska-Dziobek. W tej części konferencji jej uczestnicy mogli poznać istotę majątku publicznego i jego prawodawcze uregulowanie na Ukrainie, sposoby nabywania uprawnień do wykonywania zawodu lekarza w Polsce przez obywateli Ukrainy. Mowa była również o problemach systematyzacji ustawodawstwa o procedurze administracyjnej na Ukrainie oraz o transgranicznym oddziaływaniu w funkcjonowaniu administracji Polski i Ukrainy.

Dyskusja na Uniwersytecie Lwowskim była spotkaniem administratywistów z całej Polski i Ukrainy. Głównym celem dyskusji było przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu organizacji i działania administracji oraz funkcjonujących w niej procedur prawnych, z uwzględnieniem międzynarodowego kontekstu tych zjawisk. Konferencja jest także próbą oceny wpływu tych zagadnień na pojęcie i funkcję współczesnej administracji publicznej.

Konferencja pt. „Internacjonalizacja Administracji Publicznej” to XIV Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej. Organizatorem dyskusji była Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, Uniwersytet Lwowski oraz Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej.