Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Prywatyzacja w oczach studentów

Prywatyzacja wspomaga rozwój regionu

W czwartek (06.10) w Wyższej Szkole Prawa i Administracji odbyła się konferencja pt. „Prywatyzacja stymulatorem rozwoju, innowacyjności i nowoczesnych technologii”. Zorganizował ją Samorząd Studencki WSPiA w Rzeszowie, przy współudziale Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. pod patronatem Ministra Skarbu Państwa. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali m.in. WSPiA, przedstawiciele sprywatyzowanych przedsiębiorstw z Podkarpacia oraz parlamentarzyści i samorządowcy z regionu.

 

W konferencji „Prywatyzacja stymulatorem rozwoju, innowacyjności i nowoczesnych technologii” uczestniczyli m.in. prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA, Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad, prof. Zdzisław Gawlik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa; Poseł Zbigniew Rynasiewicz, Teresa Kubas–Hul, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu ARP S.A.

 

Obecnych na konferencji gości przywitał Rektor WSPiA Prof. Jerzy Posłuszny. Przypomniał, że dzisiejsze spotkanie to pokłosie konferencji, która odbyła się w październiku ubiegłego roku w WSPiA. - Wtedy to pierwszy raz w historii udało się właśnie w naszej uczelni zgromadzić wszystkich ministrów skarbu państwa, którzy dyskutowali na temat historii prywatyzacji w Polsce – mówił prof. Jerzy Posłuszny. Dodał, że cieszy się, iż dziś rozpoczynamy takie przedsięwzięcie, podczas którego co roku będziemy spotykać się i dyskutować o prywatyzacji.

 

Rektor WSPiA podziękował również prof. Zdzisławowi Gawlikowi za to, że pomógł naszym studentom w organizacji tej konferencji. – Cieszę się, że nasi studenci wystąpili z taką inicjatywą i że chcą dyskutować na trudny temat, jakim jest prywatyzacji – mówił prof. Jerzy Posłuszny.

 

Warto rozmawiać ze studentami

Patronat nad konferencją objął Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad. W czasie dyskusji wspominał, że gdy był w WSPiA rok temu podczas konferencji „20 lat przekształceń własnościowych w Polsce” to właśnie studenci zaproponowali, aby na ten temat dyskutować raz w roku. – Bardzo dziękuje, że pamiętaliście o takim pomyśle i że chcecie mówić o prywatyzacji w trochę inny sposób – mówił Minister Aleksander Grad.  

 

W swoim wystąpieniu tłumaczył też studentom, dlaczego nie należny bać się prywatyzacji oraz jakie korzyści z tego procesu może czerpać państwo. Według Aleksandra Grada Podkarpacie to region, w którym widać, że prywatyzacja stała się podstawą rozwoju. – Teraz ważne jest jeszcze to, że należy dostosowywać kierunki kształcenia do potrzeb rynku. Tak robi wiele uczelni w Polsce m.in. WSPiA – dodał Aleksander Grad.

 

- Bardzo mnie cieszy, iż studenci uczelni, w której pracuje podjęli się organizacji konferencji nt. prywatyzacji – mówił podczas konferencji prof. Zdzisław Gawlik, wykładowca WSPiA. Zaangażowanie studentów dowodzi również tego, że młodzi ludzie rozumieją, iż ich lepsza przyszłość jest kształtowana przez innowacyjność oraz przemysł nowoczesnych technologii – dodał prof. Zdzisław Gawlik.

 

Szczególne podziękowania za organizacje takiego spotkania prof. Zdzisław Gawlik skierował do Pani Marty Lenartowicz i Małgorzaty Skawińskiej, studentek WSPiA. Dzięki ich odwadze udało się zorganizować spotkanie, podczas którego studenci mogą dyskutować o prywatyzacji i mówić na ten temat bez uprzedzeń. – Przyjęcie przez Pana Aleksandra Grada patronatu na konferencją organizowaną przez WSPiA to duże wyróżnienie dla Uczelni. Jest to też powód do dumy i satysfakcji dla jej organizatorów – dodał prof. Zdzisław Gawlik.

 

Sąd nad prywatyzacją

Jednym z ciekawszych punktów konferencji był „Sąd nad prywatyzacją” przeprowadzony przez studentów WSPiA m.in. z koła naukowego dr. Janusza Strojnego. Uczestniczył w nim również Prokurator Damian Mirecki. – Studenci chcieli udowodnić, że prywatyzacja jest szansą dla regionu i przyśpiesza jego rozwój – tłumaczy Marta Lenartowicz, studentka WSPiA; jedna z organizatorek konferencji. Dodaje, że w swoich wystąpieniach tłumaczyli, iż to nie prywatyzacja jest powodem upadania firm. Na proces upadłości składa się wiele różnych czynników m.in. złe zarządzanie przedsiębiorstwem. Według studentów WSPiA sprywatyzowane firmy radzą sobie o wiele lepiej na rynku. – Często też inwestują w rozwój młodych ludzi, tworząc różne programy pomocowe – dodaje Marta Lenartowicz.

 

Podsumowując „Sąd nad prywatyzacją” studenci WSPiA mówili, że proces prywatyzacji budzi najczęściej niechęć u starszych ludzi. Młodzi w prywatyzacji widzą szansę na lepszą przyszłość i stabilizację. Dodatkowo prywatyzacja polepsza sytuację firm oraz przyczyniają się do ich efektywniejszego i bardziej konkurencyjnego działania.

 

W panelach dyskusyjnych podczas konferencji w WSPiA nt. prywatyzacji uczestniczyli również przedstawiciele sprywatyzowanych przedsiębiorstw z Podkarpacia. Byli wśród nich m.in. Andrzej Czarnecki (WSK PZL Rzeszów), Tadeusz Pietrasz (ICN Polfa Rzeszów), Roman Leśniak (ZAPEL S.A. Boguchwała), Piotr Wygoda (PKS Jasło). W dyskusji uczestniczyli też poseł Zbigniew Rynasiewicz oraz Teresa Kubas-Hul, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
 

Według uczestników dyskusji najtrudniejszy okres prywatyzacji nasz region ma już za sobą. Teraz firmy z Podkarpacia mogą skupiać się na rozwijaniu innowacyjnych technologii, co staje się powoli naszą domeną. Dzięki temu Podkarpacie dogania inne regiony Polski. Wszyscy zgodnie mówili również, że taka konferencja organizowana właśnie przez studentów to doskonała inicjatywa i mają nadzieję, że będzie kontynuowana w następnych latach.

 

Konferencja „Prywatyzacja stymulatorem rozwoju, innowacyjności i nowoczesnych technologii” była kolejną konferencją na temat prywatyzacji organizowaną w Wyższej Szkole Prawa i Administracji. W październiku ubiegłego roku odbyła się konferencja „20 lat przekształceń własnościowych w Polsce”. Uczestniczyli w niej wszyscy dotychczasowi ministrowie Skarbu Państwa oraz parlamentarzyści i przedsiębiorcy z Podkarpacia.