Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Seminarium polsko-ukraińskie w WSPiA

Zarządzania kryzysowego – teoria i praktyka

Prawie 60 osób przedstawicieli samorządu, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, środowisk akademickich oraz dziennikarzy z Polski i Ukrainy weźmie udział w organizowanym przez WSPiA seminarium nt. zarządzania kryzysowego. Polsko-ukraińskie seminarium odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2012 r. w Sali Konferencyjnej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Organizatorem Seminarium jest WSPiA, we współpracy z Fundacją Partnerstwo na Rzecz Demokracji oraz Konsulatem Generalnym USA w Krakowie.
 
Celem organizowanego w WSPiA seminarium pt. „Współpraca międzyregionalna w zakresie zarządzania kryzysowego – teoria i praktyka” jest zaprezentowanie prawnych i organizacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania kryzysowego przyjętych w Polsce i na Ukrainie. Uczestnicy dyskusji będą mieli także okazję do wymiany doświadczeń oraz doskonalenia metod wspólnego monitorowania i zwalczania zagrożeń. Jednym z modułów seminarium będzie także panel poświęcony roli polityki medialnej w sytuacji zarządzania kryzysowego. Seminarium jest odpowiedzią na zmieniający się we współczesnym świecie charakter zagrożeń. Sytuacje takie jak klęski żywiołowe, katastrofy naturalne, czy zamachy terrorystyczne to sytuacje kryzysowa, które swoim zasięgiem wykraczają poza terytorium jednego państwa i wywołują skutki ponadgraniczne.
 
Uczestnicy seminarium odwiedzą również polsko-ukraińskie przejście graniczne w Medyce. W tej części omówione zostaną praktyczne aspekty współpracy obu krajów w obszarze wspólnej kontroli i odprawy paszportowo-celnej. Omówiona zostanie także organizacji ruchu granicznego w sytuacji kryzysowej.
 
Gościem specjalnym seminarium pt. „Współpraca międzyregionalna w zakresie zarządzania kryzysowego – teoria i praktyka” będzie Ambasador USA w Polsce Stephen Mull oraz Ellen Germain, Konsul Generalna USA w Polsce. Do dyskusji oprócz dziennikarzy polskich i ukraińskich zaproszeni zostali m.in. Dyrektor Edyta Szafran z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Monika Postek z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, st. bryg. Stanisław Sulenta, doradca Komendanta Głównego PSP, Andriy Kvichka, Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej delegatury Ministerstwa ds. Spraw Nadzwyczajnych w obwodzie lwowskim oraz red. Rafał Stańczyk, korespondent TVP.
 
Do udziału w seminarium zaproszeni zostali również przedstawiciele organów samorządu terytorialnego z przygranicznych miejscowości województwa podkarpackiego i obwodu lwowskiego, władze wojewódzkie i obwodowe. W seminarium pt. „Współpraca międzyregionalna w zakresie zarządzania kryzysowego – teoria i praktyka” udział wezmą także funkcjonariusze służb odpowiedzialnych za zadania dotyczące zarządzania kryzysowego oraz przedstawiciele środowisk akademickich z Polski i Ukrainy.
 
Seminarium organizowane jest przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Przemyślu, we współpracy z Fundacją Partnerstwo na Rzecz Demokracji oraz Konsulatem Generalnym USA w Krakowie. Seminarium jest inicjatywą realizowaną przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
 
Szczegóły na temat konferencji oraz program można znaleźć na stronie www.wspia.eu