Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Studenci WSPiA dyskutowali o bioetycznych problemach prawa

Pierwsza taka konferencja w regionie

Klauzula sumienia, aspekty prawne i etyczno-moralne In vitro oraz macierzyństwo zastępcze to główne tematy konferencji naukowej zorganizowanej pod koniec maja w Wyższej Szkole Prawa i Administracji. W czasie konferencji oprócz zaproszonych gości swoje referaty wygłosili studenci WSPiA. Organizatorem Studenckiej Konferencji Naukowej „Bioetyczne problemy prawa" było działające w WSPiA Koło Naukowe Prawników Administratywistów.
 
Studencka Konferencja Naukowa „Bioetyczne problemy prawa" zorganizowana 28 lutego 2013 r. była pierwszą taką konferencją nie tylko na naszej uczelni, ale także na Podkarpaciu. Gośćmi konferencji byli: Witold Skręt, ginekolog, Dyrektor ds. Medycznych w WZS w Rzeszowie, mgr Sławomir Porada, Dyrektor WZS w Rzeszowie oraz dr Anna Jacek, pracownik naukowo-dydaktyczny URz.
 
Pierwszy z zaproszonych przez studentów WSPiA gości – mgr Witold Skręt, ginekolog, Dyrektor ds. Medycznych w WZS w Rzeszowie – w czasie swojego wystąpienia mówił o klauzuli sumienia. Rozważał problematykę stosowania tej klauzuli w przypadkach dot. początków życia. – Obecnie traktuje się lekarza jako sprzedawcę usług medycznych. Stosowanie klauzuli sumienia dotyczy najczęściej przypadków takich jak klonowanie czy zapłodnienie pozaustrojowe. Lekarz może kierować się klauzulą sumienia, o ile nie zagraża to życiu pacjenta – podkreślał lek. med. Witold Skręt. W jego opinii klauzula sumienia lekarza nie przekreśla autonomii pacjenta i pozwala lekarzowi na życie w zgodzie z własnymi zasadami moralnymi.

Podobny temat poruszył w swoim referacie również student IV roku prawa w WSPiA – Michał Balicki. Przedstawił on zagadnienia związane z przebiegiem tzw. „procedury publicznej i prywatnej” w przypadku powołania się na klauzulę sumienia. – Celem klauzuli sumienia jest zapobieżenie stawiania lekarza czy pielęgniarki w sytuacji konfliktu między wyznawanymi wartościami a wykonywanym zawodem – tłumaczył Michał Balicki, student WSPiA.

W czasie konferencji studenci Wyższej Szkoły Prawa i Administracji mogli również poznać prawne i psychologiczne aspekty macierzyństwa zastępczego. Na ten temat mówił mgr Sławomir Porada, Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie. Gość konferencji odniósł się m.in. do problemu niepłodności, powodów, dla których kobiety decydują się na bycie surogatkami i kwestii umów o surogację. – Surogacja rodzi wiele wątpliwości natury moralnej, ale także stanowi problem prawny, ponieważ jest to nieuregulowana procedura – akcentował Dyrektor Porada.

Referaty dotyczące surogacji wygłosili także studenci III roku prawa – Monika Dobrzańska i Arkadiusz Szajna oraz studentka IV roku prawa Katarzyna Wawrzonek. W swoim wystąpieniu zwracali uwagę na problem moralny i etyczny wynikający z macierzyństwa zastępczego. Zaprezentowali także uregulowania prawne surogacji w innych krajach.

Kolejnym tematem poruszonym w czasie konferencji „Bioetyczne problemy prawa" to aspekty prawne i społeczno-moralne procedury In vitro. W referacie Marioli Mateji, Andżeliki Kiełt i Joanny Pełdiak (studentek III rok prawa w WSPiA) nakreślony został ogólny przebieg procedury In vitro, a także kwestia ochrony embrionu i płodu w świetle obowiązującego w Polsce prawa. Główna część wystąpienia została jednak poświęcona problemom moralnym i etycznym, jakie rodzi In vitro. Studentki WSPiA poruszyły także kwestie skutków i następstw In vitro, selekcji embrionów, eksperymentów embrionach oraz „biznesu In vitro”.

W czasie konferencji poruszano także temat psychologicznych aspektów macierzyństwa zastępczego, aspektów prawnych i etycznych złego urodzenia oraz odszkodowanie za życie. Studenci Wyższej Szkoły Prawa i Administracji mówili także o zmianie płci metrykalnej i sytuacji prawnej proembrionu”. Swoje referaty na te tematy wygłosili: Joanna Kujda, Sylwia Środoń, Piotr Mosso, Arkadiusz Jasiński, Katarzyna Wawrzonek, Paulina Tomczyk

Organizatorem Studenckiej Konferencji Naukowej „Bioetyczne problemy prawa" było Koło Naukowe Prawników Administratywistów pod opieką dr. Macieja Kobaka, wykładowcy WSPiA.