Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Ukraińsko-Polska Konferencja Naukowa towarzysząca uroczystości wręczenia w obecności Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II dorocznej nagrody "Pojednania" przyznawanej przez Kapitułę Nagrody Pojednania nt. "Współpraca polsko-ukraińska warunkiem ł

* Konferencja współfinansowana przez Inicjatywę Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej "PAUCI".

Współorganizatorzy:

WSAiZ oraz Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie i Kapituła Nagrody Pojednania w Przemyślu

Kierownictwo naukowe:

prof. dr hab. Kazimierz Jaremczuk - Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji
prof. dr hab. Jerzy Buczkowski
doc. dr Petro Steciuk
dr Janusz Gajda

Referaty:

 • "Współpraca i solidarność Ukraińców i Polaków: wymagania doświaczeń historycznych" - Prof. Stepan Makarczuk - Kierownik Katedry Etnologii Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu.
 • "Rola nauki w okresie transformacji ustrojowej Krajów Centralnej i Wschodniej Europy" - Prof. dr hab. Włodzimierz S. Ostrowski Instytut Biochemii Lekarskiej CMUJ w Krakowie, Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk.
 • "Polska - Ukraina w architekturze bezpieczeństwa europejskiego" - Janusz Onyszkiewicz - Poseł na Sejm RP, były Minister Obrony Narodowej.
 • "Ukraina - Polska - NATO" - Prof. Markian Malski - Dziekan Wydziału Stosunków Miedzynarodowych Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu.
 • "Ukraina w europejskich procesach integracyjnych: współpraca parlamentarna" - Igor Ostasz - Deputowany Ludowy Ukrainy, Przewodniczący Parlamentarnego Komitetu do spraw Współpracy Miedzynarodowej.
  - "Stosunki gospodarcze Polski i Ukrainy w latach dziewięćdzie-siątych" - Prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak - Rektor Wyższej Szkoły Pedago-gicznej w Rzeszowie.
 • "Ukraińsko - polskie stosunki gospodarcze" - Prof. Zinowij Vatamaniuk - Dziekan Wydziału Ekonomicznego Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu, Prof. Stepan Złupko - Wydział Ekonomiczny Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu.
 • "Powiązania gospodarcze miedzy Polską a Ukrainą" - Prof. dr hab. Kazimierz Górka - Kierownik Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • "Ukraina i Polska w XX wieku: między konfrontacją a sojuszem" - Prof. Leonid Zaszkilniak - Dyrektor Sektora Polonistyki Historycznej, Kierownik Katedry Historii Państw Wschodnich Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu.
 • "Ukraina - Polska: pokonanie stereotypów społecznych" - Doc. Bohdan Hud - Dyrektor Instytutu Integracji Europejskiej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu.
 • "Konstytucja Rzeczypospolitej a członkostwo w Unii Europejskiej" - Prof. dr Hab. Jerzy Buczkowski - Dziekan Wydziału Administracyjno - Prawnego WSAiZ w Przemyślu.
 • "Zasady konstytucyjno - prawne wchodzenia Ukrainy do Unii Europejskiej" - Doc. Petro Steciuk - Prorektor, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu.
 • "Strategia Ukrainy w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej w aspekcie współpracy regionalnej z Polską" - Prof. Iwan Mychasiuk - Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstwa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu.
 • "Uwarunkowania rozwoju współpracy między województwem podkarpackim a województwami ukraińskimi" - Wiktor Stasiak - Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Podkarpackiego.
 • "Współpraca ukraińsko - polska oczami młodzieży" - Natalia Błażiwska - Studentka Wydziału Prawa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu, Studencki Mer Miasta Lwowa, Prezydent Lwowskiego Oddziału Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa.
 • "Stan zagospodarowania przestrzennego obszarów przygranicznych - wybrane aspekty, próba oceny" - Małgorzata Wójtowicz - Studentka WSAiZ w Przemyślu.
 • "Stosunki polsko - ukraińskie w świetle wejścia Polski do Unii Europejskiej" - Prof. dr hab. Zdzisław Najder - Doradca Premiera Rządu RP Jerzego Buzka.
 • "Przemyśl - Lwów - model współpracy przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej" - Wojciech Inglot - Przewodniczący Rady Miasta Przemyśla.

Miejsce i forma publikacji:

Zeszyt naukowy