Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

VI Letnie Warsztaty Doktoranckie – Finał

Opanować stres

Dorota Chromicka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zajęła I miejsce podczas VI Letnich Warsztatów Doktoranckich. Organizatorem konferencji w tym roku była Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. Jury, które w dniach od 4 do 6 lipca oceniało referaty młodych naukowców z największych polskich Uczelni, przyznało również wyróżnienie Karolinie Jasińskiej pracownikowi WSPiA. Tematem przewodnim warsztatów była „Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych”.
 
– To dla mnie ogromne wyróżnienie i jestem bardzo szczęśliwa, że Jury przyznało mi pierwsze miejsce – mówiła po ogłoszeniu wyników Dorota Chromicka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. – Te warsztaty to bardzo cenna inicjatywa. Przede wszystkim pomagają nam przygotować się do obrony rozprawy doktorskiej. Dzięki temu, że odważyłam się wystąpić ze swoim referatem wiem, że poradzę sobie z obroną. Cenne jest też to, że dzięki takim spotkaniom możemy nawiązywać nowe znajomości z osobami z różnych środowisk naukowych. Dzięki organizatorom możemy się też zintegrować, bo warsztaty to nie tylko merytoryczna dyskusja, ale też okazja do spotkań i rozmów – tłumaczy Dorota Chromicka.
 
Drugie miejsce Jury przyznało Karolowi Ważnemu z Uniwersytetu Gdańskiego, trzecie Jakubowi Szlachetce z Uniwersytetu Gdańskiego i Maciejowi Kiełbowskiemu z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyróżnienia otrzymali Adam Kowalski z Uniwersytetu Warszawskiego, Jaromir Cysek z Uniwersytetu Łódzkiego, Joanna Leszczyńska z Uniwersytetu Białostockiego, Karolina Jasińska z Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie i Ewelina Żelazko-Makowska z Uniwersytetu Śląskiego.
 
Wysoki poziom
Według członków Jury poziom tegorocznych warsztatów był bardzo wysoki. – Rywalizacja była niezwykle zacięta. Różnice punkowe między poszczególnymi miejscami były niewielkiej – tłumaczy prof. Jan Paweł Tarno, wiceprzewodniczący Jury, pomysłodawca Letnich Warsztatów Doktoranckich. – Każdy referat wywoływał dyskusję. Ta dyskusja ma wskazać uczestnikom warsztatów kierunek, w którym powinni pójść. Chodzi też o to, aby młodzi naukowcy przełamali strach przed wystąpieniem publicznym. To jest pewnego rodzaju trening przed obroną rozprawy doktorskiej – mówił prof. Jan Paweł Tarno.
 
Uczestnicy VI Letnich Warsztatach Doktoranckich oprócz nagród rzeczowych otrzymali również możliwość publikacji referatu w wydawnictwie Wolters Kluwer Polska. Wszystkie prace wcześniej zostaną zrecenzowane przez członków jury.
 
Letnie Warsztaty Doktoranckie
W VI Letnich Warsztatach Doktoranckich uczestniczyło 27 młodych naukowców z całej Polski. Ich wystąpienia oceniało Jury, w którego składzie znaleźli się m.in. prof. Jerzy Posłuszny – Rektor WSPiA, prof. Zygmunt Niewiadomski, prof. Ludwik Żukowski, prof. Zbigniew Czarnik, prof. Robert Sawuła, dr Andrzej Kisielewicz – wiceprezes NSA, Jerzy Solarski – prezes WSA w Rzeszowie, prof. Jan Paweł Tarno, prof. Bogdan Dolnicki, prof. Tomasz Bąkowski, prof. Czesław Martysz, prof. Patrycja Suwaj, Bożena Zybura, Maciej Szmigiero oraz Maria Wiśniewska.
 
Letnie Warsztaty Doktoranckie zorganizowane zostały przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji już po raz drugi. Wsparcia przy tym przedsięwzięciu udzielił Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, Sędzia NSA Jerzy Solarski. Współorganizatorem był Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie odbyło się pod patronatem prof. dr hab. Ireny Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich.
 
W warsztatach uczestniczyli doktoranci z Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Adama Mickiewicz w Poznaniu, Uniwersytetu w Białymstoku i Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.
 
Letnie Warsztaty Doktoranckie odbywają się raz w roku i są poświęcone sądowej kontroli administracji w różnych dziedzinach jej funkcjonowania. Celem Warsztatów jest integracja oraz przygotowanie środowiska doktoranckiego do pracy naukowej. Ogólnopolskie spotkania rozwijają również umiejętności pracy zespołowej oraz propagują i wspierają działalność naukową i kulturalną.