Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

W czwartek w WSPiA rozpoczyna się Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Przyznanie organizacji tegorocznego Zjazdu Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii to ogromne wyróżnienie, dostrzeżenie dorobku naukowego i dowód uznania dla działającej w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej Katedry Prawa i Postępowania Karnego. Tym bardziej że będzie to X jubileuszowy Zjazd po raz pierwszy w historii organizowany przez niepubliczną Uczelnię kształcącą przyszłych prawników. Nad częścią merytoryczną Zjazdu Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii czuwa Komitet naukowy w składzie m.in.: prof. Andrzej Zoll (Przewodniczący) oraz prof. Zbigniew Ćwiąkalski i dr Katarzyna Tkaczyk-Rymanowska.

Organizowany w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej Zjazd Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii odbędzie się pod hasłem „Prawo karne wobec wyzwań współczesności”. Temat wybrany został nieprzypadkowo. Jak tłumaczą organizatorzy, począwszy od roku 2015, w prawie karnym materialnym nastąpiły daleko idące zmiany. – Co ciekawe, często były to nowelizacje kodeksu karnego wzajemnie się wykluczające. Wskazać należy choćby na umorzenie restytucyjne, instytucję dobrowolnego poddania się karze, czy system dozoru elektronicznego. Wprowadzono również nowe typy przestępstw, jak też wiele z dotychczasowych znowelizowano. Relatywnie najmniejsze zmiany dotknęły zagadnienia uważane za teoretyczno-prawne. Praktycznie nie było zmian w przypadku form popełnienia przestępstwa. Niektóre ze zmian miały dość burzliwy charakter, gdy chodzi o dyskusję je poprzedzającą. Wskazać można instytucję konfiskaty przedsiębiorstwa, czy tzw. zbrodnię VAT-owską. Interesujące też jest spojrzenie na przeobrażenia w prawie karnym ze strony kryminologów – tłumaczy prof. Zbigniew Ćwiąkalski, wykładowca WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Dodaje, że Zjazd Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii będzie dobrym miejscem do oceny tych zmian i ewentualnego sformułowania racjonalnych postulatów.

Dyskusja podzielona zostanie na osiem paneli tematycznych, w których mowa będzie m.in. o odpowiedzialności karnej za rozpowszechnianie fałszywych informacji w Internecie, pojednaniu w prawie karnym oraz interesach majątkowych w obrocie cywilnoprawnym jako przedmiocie ochrony przestępstw. Pojawią się także tematy związane z wpływem ustawodawstwa karnego na politykę karną, prawno-karnymi aspektami bezpieczeństwa i ryzykiem ekonomicznym w kontekście odpowiedzialności karnej. W dyskusji zaplanowano także tematy dotyczące ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zapowiadanych kierunków zmian w części ogólnej kodeksu karnego.

Udział w X Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii zapowiedzieli przedstawiciele największych Polskich ośrodków naukowych. Wśród uczestników dyskusji pojawią się naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego, Łódzkiego, Wrocławskiego, Gdańskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, UMCS w Lublinie, UKSW w Warszawie oraz Akademii Leona Koźmińskiego. W dyskusji pojawią się także głosy pracowników naukowych WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej oraz zagranicznych gości m.in. z Uniwersytetu w Utrechcie w Holandii.

Ogólnopolskie Zjazdy Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii zapisały się już na stałe w historii nauki prawa karnego i kryminologii w Polsce. Wymiana poglądów, spostrzeżeń oraz owocna dyskusja naukowa przedstawicieli polskich ośrodków akademickich w trakcie Zjazdów stale przyczynia się do rozwoju obu dyscyplin.

Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii odbędzie się w dniach 27-28 września 2018 r. w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Szczegóły konferencji można znaleźć na stronie www.zjazdkatedr2018.wspia.eu.
 

PROGRAM

 

Pierwszy dzień

czwartek

27 września 2018 r.

 

godz. 830 – 1000  

- rejestracja uczestników

Patio Budynek A, ul. Cegielniana 14

godz. 1000 – 1020  

uroczyste otwarcie Zjazdu Katedr –
prof. nadzw. dr hab. Jerzy Posłuszny – Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

- prof. zw. dr hab. Andrzej Zoll – WSPiA
Rzeszowska Szkoła Wyższa

- prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski – WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Aula Budynek A,  ul. Cegielniana 14

godz. 1020 – 1135  

Panel I.

Prowadzący:   prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Wróbel – UJ

Temat: Czy potrzebna jest odpowiedzialność karna za rozpowszechnianie fałszywych informacji w Internecie?

Paneliści:
dr Jan Kulesza – UŁ
dr Tomasz Sroka – UJ

Aula Budynek A,  ul. Cegielniana 14

godz. 1200– 1315  

Panel II.

Prowadzący:   prof. dr hab. Robert Zawłocki – UAM

Temat: Pojednanie w prawie karnym.

Paneliści:
prof. nadzw. dr hab. Marek Kulik – UMCS
dr Witold Zontek – UJ

Aula Budynek A,  ul. Cegielniana 14

godz. 1445 – 1600

Panel III.

Prowadzący:   dr hab. Sławomir Żółtek – Uniwersytet Warszawski

Temat: Interesy majątkowe w obrocie cywilnoprawnym jako przedmiot ochrony przestępstw z rozdziału XXXVI kodeksu karnego.

Paneliści:
prof. dr hab. Piotr Kardas – UJ
dr hab. Janusz Bojarski – UMK

Aula Budynek A,  ul. Cegielniana 14

godz. 1615 – 1730

Panel IV.

Prowadzący:   prof. dr hab. Krzysztof Krajewski – UJ

Temat: Wpływ ustawodawstwa karnego na politykę karną.

Paneliści:
prof. nadzw. dr hab. Anna Muszyńska – Uniwersytet Wrocławski
prof. nadzw. dr hab. Wojciech Zalewski – Uniwersytet Gdański

Aula Budynek A,  ul. Cegielniana 14

godz. 1745 – 1845

Panel V.

Prowadzący: prof. nadzw. dr hab. Czesław Kłak – WSPiA – WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Temat: Prawno-karne aspekty bezpieczeństwa.

Paneliści:
dr Katarzyna Tkaczyk-Rymanowska – WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa 

 dr Andrzej Mucha – WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Aula Budynek A,  ul. Cegielniana 14

 

 

Drugi dzień

piątek

28 września 2018 r.

 

godz. 930 – 1045  

Panel VI.

Prowadzący:   prof. dr hab. Jarosław Majewski – UKSW

Temat: Zapowiadane kierunki zmian w części ogólnej kodeksu karnego.

Paneliści: 
prof. dr hab. Jacek Giezek – Uniwersytet Wrocławski
dr Piotr Zakrzewski – UKSW

Aula Budynek A,  ul. Cegielniana 14

godz. 1100– 1215  

Panel VII.

Prowadzący:   prof. nadzw. dr hab. Anna Błachnio-Parzych – Akademia Leona Koźmińskiego

Temat: Ryzyko ekonomiczne a odpowiedzialność karna.

Paneliści:
prof. nadzw. dr hab. Tomasz Oczkowski – UMK
dr Stanisław Tosza – Uniwersytet w Utrechcie (Holandia)

Aula Budynek A,  ul. Cegielniana 14

godz. 1230 – 1345  

Panel VIII.

Prowadzący:   prof. nadzw. dr hab. Monika Płatek – Uniwersytet Warszawski

Temat: Kreowanie groźnych, niebezpiecznych, złych? O skutkach przyjęcia i uznania za zgodną z Konstytucją ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

Paneliści:
dr Agnieszka Gutkowska Uniwersytet Warszawski
dr Małgorzata Dziewanowska – Uniwersytet Warszawski

Aula Budynek A,  ul. Cegielniana 14

godz. 1500– 1700  

- dyskusja

- podsumowanie konferencji