Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

W WSPiA odbędzie się dyskusja o zmianach w kodeksie budowlanym

Zmiany ważne dla obywateli

W najbliższy poniedziałek (23.04) w Wyższej Szkole Prawa i Administracji odbędzie się Regionalna konferencja konsultacyjna na temat Założeń do ustawy Kodeks budowlany. W konferencji udział weźmie ponad 150 osób z województwa podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Dyskusja rozpocznie o godzinie 11:00 w Auli budynku „Collegium Administrativum” WSPiA w Rzeszowie.
 
Konferencja odbędzie się z udziałem Podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Janusza Żbika, który jest przewodniczącym Zespołu ds. projektu Założeń do ustawy Kodeks budowlany, Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP Zbigniewa Rynasiewicza, Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji prof. nadzw. dr hab. Jerzego Posłusznego oraz Przewodniczącego Rady Opiniodawczo-Doradczej Ministra TBiGM ds. projektu Założeń do ustawy Kodeks budowlany, Kierownika Katedry Prawa Gospodarczego SGH prof. zw. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego.
 
Będzie to pierwsza z cyklu planowanych na najbliższe miesiące konferencji konsultacyjnych, mających na celu prezentację założeń do nowego Prawa budowlanego oraz nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako I etapu opracowania Kodeksu budowlanego.
 
Konferencja rozpoczyna szeroki proces konsultacyjny ustawy z przedstawicielami wszystkich środowisk związanych z budownictwem, a szczególnie inwestorów, stowarzyszeń branżowych, organizacji zawodowych, pracowników nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej oraz przedstawicieli środowiska naukowego i samorządu.
 
W Regionalnej konferencji konsultacyjnej na temat Założeń do ustawy Kodeks budowlany uczestniczyć będą Posłowie, Senatorowie, Wojewoda podkarpacki, małopolski, świętokrzyski i lubelski oraz przedstawiciele władz Rzeszowa, Krakowa, Kielc i Lublina. Do udziału w dyskusji zaproszono również wójtów, prezydentów i burmistrzów miast oraz starostów i pracowników urzędów gmin i starostw z woj. Podkarpackiego. W konferencji uczestniczyć będą również przedstawiciele organizacji i samorządów zawodowych urbanistów, architektów, inżynierów budownictwa oraz środowisko naukowe, inwestorzy i dziennikarze.
 
Organizatorem Konferencji jest Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej we współpracy z Rektorem Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie.
  
PROGRAM:
Godz. 11.00 - Otwarcie konferencji i powitanie gości - prowadzenie Teresa Jakutowicz, radca ministra
 
Janusz Żbik - podsekretarz stanu w MTBiGM, przewodniczący Zespołu ds. projektu założeń do ustawy Kodeks budowlany,
Zbigniew Rynasiewicz - przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP,
Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Posłuszny - Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji,
Prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski - kierownik Katedry Prawa Gospodarczego SGH, przewodniczący Rady Opiniodawczo-Doradczej Ministra TBiGM ds. projektu założeń do ustawy Kodeks budowlany
 
Godz. 11.45
Projekt Założeń do nowego Prawa budowlanego – Krzysztof Antczak – Z-ca Dyrektora, Kierujący Departamentem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w MTBiGM
 
Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Krystyna Łazutka – Naczelnik Wydziału Prawa Zagospodarowania Przestrzennego w Dep. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
 
Godz. 12.30 – 13:30
Dyskusja
 
Godz. 13.30
Lunch
 
Godz. 14.30 – 15:30
Kontynuacja dyskusji
 
Godz. 15.30
Podsumowanie  
Janusz Żbik - podsekretarz stanu w MTBiGM, przewodniczący Zespołu ds. projektu założeń do ustawy Kodeks budowlany,
Zbigniew Rynasiewicz - przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP,
Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Posłuszny - Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji,
Prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski - kierownik Katedry Prawa Gospodarczego SGH, przewodniczący Rady Opiniodawczo-Doradczej Ministra TBiGM ds. projektu założeń do ustawy Kodeks budowlany.