Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Wykluczenie społeczne więźniów – konferencja pod patronatem Rektora WSPiA

Konferencja w założeniach ma pomóc w zdiagnozowaniu skali problemów, jakie wyłaniają się przed instytucjami współdziałającymi w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i w procesie readaptacji społecznej osób opuszczających jednostki penitencjarne. Uczestnicy dyskusji spróbują wypracować model współpracy i działań zmierzających do zminimalizowania negatywnych zjawisk społecznych towarzyszących powrotowi skazanych do „życia” po obyciu kary pozbawienia wolności.

Tematem dyskusji będzie m.in. izolacja postpenitencjarna, działalność Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz innych zjawisk patologii społecznej. Podczas konferencji poruszony zostanie także temat wykluczenia cyfrowego w procesie wykonywania kary, readaptacji społecznej więźniów oraz roli rodziny w procesie wracania więźnia do społeczeństwa.

W dyskusji głos zabiorą m.in. prof. Czesław Kłak – Dyrektor Kolegium Prawa WSPiA, prof. Katarzyna Kaczmarczyk–Kłak i dr Dorota Ferenc–Kopeć - wykładowcy WSPiA oraz podinsp. Alina Pieniążek – Ekspert Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, dr Henryk Pietrzak – Prezes Zarządu Polskiego Radia Rzeszów. W konferencji uczestniczyć będą także goście z zagranicy m.in. płk Tamás Rózsahegyi – Dyrektor Zakładu Karnego w Sátoraljaújhely i György Éles – Pastor Kościoła Reformowanego – wieloletni kapelan Węgierskiej Służby Więziennej.

Organizatorem konferencji jest Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie, Zarząd Okręgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Rzeszowie oraz Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w Rzeszowie. Partnerem merytorycznym konferencji jest Kolegium Prawa Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

Konferencja odbywa się pod patronatem Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji – prof. Jerzego Posłusznego oraz Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego i Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Dyskusja pod tytułem „Problemy adaptacji społecznej osób opuszczających jednostki penitencjarne” odbędzie się 4 listopada 2014 r. w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Początek konferencji o godzinie 9:00.

PROGRAM KONFERENCJI

9.00 – 10.00

POWITANIE ZAPROSZONYCH GOŚCI – WYSTĄPIENIA OFICJALNE

10.00 – 12.00

WYSTĄPIENIA MERYTORYCZNE:

IZOLACJA POSTPENITENCJARNA - prof. nadzw. dr hab. Czesław Kłak – Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO A ADAPTACJA OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH JEDNOSTKI PENITENCJARNE - prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk – Kłak – Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

DZIAŁALNOŚĆ POLICJI  W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ INNYCH ZJAWISK  PATOLOGII SPOŁECZNEJ - podinsp. Alina Pieniążek - Ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej policji w Rzeszowie

ASPEKTY WYKLUCZENIA CYFROWEGO W PROCESIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI - dr Henryk Pietrzak - Prezes Zarządu Polskiego Radia Rzeszów

PODMIOTOWA I PRZEDMIOTOWA STRONA READAPTACJI SPOŁECZNEJ SKAZANYCH - Stanisław Januś - Prezes Zarządu Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w Rzeszowie

READAPTACJA OPARTA NA AUTOPSJI - Andrzej Dawidowski - Prezes Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” Irlandia

READAPTACJA SPOŁECZNA OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI W OPINIACH SKAZANYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ – WYBRANE ASPEKTY - kpt. dr Dariusz Fudali - Zakład Karny w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Robert Moskal - Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Rzeszowie

SPECYFIKA ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH WZGLĘDEM SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH - kpt. Rafał Rutkowski - Zakład Karny w Rzeszowie

 

12.40 – 15.00

WYSTĄPIENIA MERYTORYCZNE:

ŚRODOWISKOWE I PSYCHOLOGICZNE OGRANICZENIA READAPTACJI SPOŁECZNEJ OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH ZAKŁADY KARNE - dr Dorota Pstrąg - Uniwersytet Rzeszowski

ZNACZENIE ZASOBÓW PSYCHOSPOŁECZNYCH W PRZYSTOSOWANIU OSOBISTYM OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH ZAKŁADY KARNE - Monika Bieleń - Członek Zarządu Stowarzyszenia Inkubator Rozwoju Inicjatyw Społecznych IRYS w Kolbuszowej

ROLA RODZINY W PROCESIE INKLUZJI SPOŁECZNEJ SKAZANYCH - dr Monika Bodowska-Hodyr - Uniwersytet Rzeszowski

POSTAWY MĘŻCZYZN ODBYWAJĄCYCH KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI WOBEC PARTNEREK ŻYCIOWYCH - dr Maria Łukaszek - Uniwersytet Rzeszowski

READAPTACJA SPOŁECZNA SKAZANYCH PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO - płk Tamás Rózsahegyi  -Dyrektor Zakładu Karnego w Sátoraljaújhely, György Éles - Pastor Kościoła Reformowanego – wieloletni kapelan Węgierskiej Służby Więziennej

DZIAŁALNOŚĆ  STOWARZYSZENIA ALTER EGO - Paweł Kubiak - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Alter Ego

POMOC PEDAGOGICZNA DLA BYŁYCH WIĘŹNIÓW W OKRESIE POSTPENITENCJARNYM - Wojciech Piątek - Przedstawiciel Więziennictwa Niemiec.