Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

XIV Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej nt. "Internacjonalizacja Administracji Publicznej"

W dniach 9-12 czerwca 2013 we Lwowie odbędzie się Konferencja Naukowa na temat "Internacjonalizacji Admnistracji Publicznej", której organizatorami są Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, Uniwersytet Lwowski oraz Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej.

Tematem konferencji jest problematyka umiędzynarodawiania działań administracji, będących następstwem procesów globalizacyjnych charakterystycznych dla współczesnego świata.

Zjawisko globalizacji stawia przed administracjami narodowymi nie tylko wyzwania, związane z realizacją nowych zadań, ale wymusza unifikację form i procedur jej działania. Wyzwala konieczność współdziałania w tym zakresie wielu podmiotów o różnym statusie prawnym, a przez to czyni otwartym zagadnienie podstawy prawnej uzasadniającej działanie administracji w warunkach globalizacji.

Procesy te nie są homogeniczne. Kształtują się na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony w relacji administracji z instytucjami UE, z drugiej we wspólnym działaniu z administracjami innych państw.
Na tym tle pojawiają się dotychczas nieznane problemy, wymagające naukowej refleksji. Celem konferencji jest przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu organizacji i działania administracji oraz funkcjonujących w niej procedur prawnych, z uwzględnieniem międzynarodowego kontekstu tych zjawisk i próbą oceny ich wpływu na pojęcie i funkcje współczesnej administracji publicznej.

Program konferencji obejmuje cztery obszary tematyczne. Będą one realizowane w ramach sesji plenarnych i paneli dyskusyjnych. Podstawą dyskusji i wystąpień szczegółowych będą wykłady wprowadzające, których celem będzie przedstawienie ogólnych kierunków ewolucji instytucji i prawa administracyjnego w warunkach globalizacji społeczeństw oraz wskazanie głównych obszarów możliwych konfliktów wymagających naukowej aktywności.

Pierwszy obszar tematyczny – Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej w warunkach globalizacji społeczeństw.
Drugi obszar tematyczny – Sądowe i pozasądowe standardy ochrony jednostki przed działaniami administracji.
Trzeci obszar tematyczny – Samorząd terytorialny jako element społeczeństwa obywatelskiego.
Czwarty obszar tematyczny – Transgraniczne oddziaływania w funkcjonowaniu administracji Polski i Ukrainy.


Termin dokonywania zgłoszeń oraz tematów wystąpień: do 15 kwietnia 2013 r. zgłoszenia prosimy wysyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: seap@seap.org.pl

Nieprzekraczalny termin przesyłania ABSTRAKTÓW wystąpień 30 kwietnia.

Na pełne teksty Państwa wystąpień będziemy oczekiwać do 31 sierpnia 2013 r.

Termin dokonywania wpłat do 30 kwietnia 2013 r. na konto:

Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej ul. Dojlidy Fabryczne 26, 15-555 Białystok
Bank Pekao S.A. I Oddział Białystok
numer konta: 72 12 40 11 54-11 11 00 00-21 49 16 98

 

Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi: 750 zł dla członków SEAP (bez noclegu)
Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi: 850 zł dla osób niebędących członkami SEAP (bez noclegu)
Koszt uczestnictwa obejmuje udział w całym programie konferencji, wyżywienie, materiały konferencyjne, publikację pokonferencyjną oraz
przejazd z Rzeszowa do Lwowa i z powrotem

MIEJSCE OBRAD

Lwowski Narodowy Uniwersytet Iwana Franki
Ul. Uniwersytecka 1, Lwów, 7900

Więcej informacji na: www.seap.org.p