Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zjazd Zakładów, Katedr Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji

Zjazd Zakładów, Katedr Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji polskich uniwersytetów i INP PAN połączony z Ogólnopolską Konferencją Naukową nt. "Reformy administracji publicznej". - Przemyśl - Krasiczyn, wrzesień 1996r.

Należy podkreślić, że WSAiZ reaktywowała po 7 - letniej przerwie tradycję organizowania Zjazdów, które stały się bardzo cenioną i powszechnie uznaną formą spotkań naukowych najwybitniejszych prawników - administratywistów z całej Polski. Ponadto WSAiZ jest - jak dotychczas - jedyna uczelnią niepaństwową, która taki zjazd zorganizowała.

Współorganizatorzy:

WSAiZ.

Uczestnicy:

Kierownicy i samodzielni pracownicy naukowi zakładów i katedr prawa administracyjnego i nauki administracji ze wszystkich polskich uniwersytetów (z wyjątkiem Uniwersytetu Szczecińskiego), INP PAN oraz pracownicy naukowi WSAiZ, UMCS w Lublinie i Filii UMCS w Rzeszowie.

Kierownictwo naukowe:

prof. dr hab. Jan Szreniawski (WSAiZ), prof. dr hab. Jan Łukasiewicz (WSAiZ), dr Jerzy Posłuszny (WSAiZ).

Referaty pracowników WSAiZ:

prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski - "Modelowe rozwiązanie reformatorskie administracji publicznej", dr Jerzy Posłuszny - "Rola uczelni niepaństwowej w kształceniu kadr administracji publicznej" oraz "Wykonywanie zadań publicznych przez podmioty prywatne jako element reformy w administracji publicznej", prof. dr hab. Jan Malarczyk - "Andrzej Frycz Modrzewski o zadaniach administracji terenowej", prof. dr hab. Jan Łukasiewicz - "Aksjologiczne podstawy koncepcji przeobrażeń administracji publicznej", dr Longina Gardjan-Kawa - "Interes społeczny w działaniach administracji publicznej", mgr Bronisław Majgier - "Reforma samorządowa przez pryzmat praktyki", mgr Zygmunt Borowik - "Niekonsekwencje w tworzeniu apolitycznych kadr w administracji publicznej".

Głosy w dyskusji pracowników WSAiZ:

prof. dr hab. J. Łukasiewicz, prof. dr hab. E.Ura, dr J.Posłuszny, mgr B.Majgier, prof. dr hab. J.Szreniawski.

Miejsce i forma publikacji:

Zeszyty Naukowe nr 1 WSAiZ, Przemyśl 1997r.