Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Powstanie Polsko – Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów

Na zorganizowanej przez WSPiA oraz Wydział Prawa Uniwersytetu we Lwowie w 2005r. Konferencji Naukowej „O potrzebie zmian Konstytucji Polski i Ukrainy”, w której wzięli udział, oprócz naukowców zatrudnionych we WSPiA, przedstawiciele niemal wszystkich ośrodków uniwersyteckich z Polski i Ukrainy Rektor WSPiA J. Posłuszny zaproponował utworzenie Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów. Członkami Klubu  zostali naukowcy polscy i ukraińscy. Ich zadaniem było stałe obserwowanie pojawiających się w obu państwach propozycji  legislacyjnych w obszarze prawa konstytucyjnego, dokonywanie ich wspólnej oceny na konferencjach, publikowanie wyników konferencji i rozpowszechnianie ich wśród decydentów obu państw.

Szczegółowe informacje na temat konferencji:

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „O potrzebie zmian Konstytucji Polski i Ukrainy”, Krasiczyn - Rzeszów 19 - 21 września 2005r.

Sprawozdanie z konferencji  zob. „Administracja, Teoria, Dydaktyka, Praktyka”, 2005 nr  s. 105-108

Założycielskie posiedzenie Polsko – Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów

W  grudniu 2006 r., w Kijowie odbyło się posiedzenie założycielskie Klubu. Legitymację członka Klubu Nr 001 otrzymał z rąk współprzewodniczącego Klubu prof. dr. hab. W. Skrzydły Prezydent Ukrainy W.Juszczenko. W obradach Klubu, które toczyły się w siedzibie Rady Najwyższej Ukrainy uczestniczyli deputowani ludowi Ukrainy, przedstawiciel Prezydenta Ukrainy w Sądzie Konstytucyjnym Ukrainy, a następnie Przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej Ukrainy W. Szapował (współprzewodniczących Klubu ze strony ukraińskiej), sędziowie Sądu Konstytucyjnego P. Steciuk (sekretarz Klubu ze strony ukraińskiej), W. Kampo, N. Kozjubra i W. Szyszkin oraz konstytucjonaliści z uniwersytetów w Kijowie, Odessie, Lwowie, Charkowie i Tarnopolu. Stronę polską reprezentowali obok przedstawicieli WSPiA m.in. Rektora J. Posłusznego, prof. W Skrzydły i K.Eckhardta (sekretarz Klubu ze strony polskiej), konstytucjonaliści z UMCS w Lublinie, UMK w Toruniu, Uniwersytetu w Gdańsku i Uniwersytetu Łódzkiego. W spotkaniu Klubu uczestniczył także ambasador Polski na Ukrainie oraz zastępca Szefa Sekretariatu Prezydenta Ukrainy.

Merytoryczne efekty pierwszego posiedzenia Klubu zostały zebrane w publikacji wydanej w języku ukraińskim pod redakcją Wołodymyra Szapowała, Wiesława Skrzydły i Petro Steciuka, pod tytułem Suczasyj konstytucjonalizm: doswid nowych demokraty, Kijów-Lwów 2008.