Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Kolejna obrona rozprawy doktorskiej w WSPiA

05.07.2024

Mgr Anna Mazurek jako kolejna osoba przystąpiła do obrony rozprawy doktorskiej w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Obrona pracy pt. „Konstytucyjne i ustawowe uwarunkowania ochrony zabytkowych cmentarzy” odbyła się w piątek 5 lipca 2024 r.

Promotorem rozprawy Pani mgr Anny Mazurek jest wykładowca WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej prof. Krzysztof Eckhardt, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Stosunków międzynarodowych WSPiA. Pracę recenzowali prof. dr hab. Andrzej Szmyt z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. dr h.c. Andrzej Bisztyga, prof. UZ z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Pani Anna Mazurek rozprawę doktorską przygotowywała jako słuchacz prowadzonego w WSPiA Seminarium Doktoranckiego. Obrona rozprawy pt. „Konstytucyjne i ustawowe uwarunkowania ochrony zabytkowych cmentarzy” zakończyła się pozytywnie, a Komisja Doktorska jednogłośnie przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej i podjęła uchwałę o wystąpieniu do Rady Naukowej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z wnioskiem o nadanie Pani mgr Annie Mazurek stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

×

WSPiA od 2011 r. posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie prawo. W wyniku kategoryzacji polskich Uczelni przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Uczelnia otrzymała od niezależnych ekspertów oceniających działalność naukową wysoką kategorię B+. Dzięki temu otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie prawo.

×
×
×
×
×
×