Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Podsumowanie studenckich badań naukowych

01.08.2022

Publikacja podsumowująca prace badawcze 26 studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej to efekt ministerialnego grantu pt. „Projekt Scena criminis – jak udowodnić przestępstwo? – studenckie badania naukowe”. Opublikowane wyniki badań zaprezentowane zostały wcześniej podczas Seminarium Naukowe z udziałem naukowców i praktyków współpracujących z Uczelnią.

„Projekt Scena criminis – jak udowodnić przestępstwo? – studenckie badania naukowe”, współfinansowany był ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu: „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. W ramach dotacji studenci WSPiA przeprowadzili badania w zakresie:

I - wykazania różnic pomiędzy programami CSIpix a Photoshop, PaintShop, Gimp, PhotoScape, Pinta na utworzonej próbce oraz poznanie aktualnego stanu w obszarze porównawczych badań identyfikacyjnych w kryminalistyce.

II - przeprowadzenia analizy determinantów mających wpływ na identyfikację sprawców przestępstwa na przykładzie śladu pamięciowego i empirycznie wykonanego portretu pamięciowego przy użyciu narzędzia EFIT 6.

Publikację wyników poprzedziło Seminarium Naukowe pt.: „Projekt Scena criminis - jak udowodnić przestępstwo?”. Podczas konferencji 25 studentów Koła Naukowego Koło Naukowe Kryminologii i Kryminalistyki podsumowało swoją dotychczasową pracę w ramach ministerialnego projektu.

Seminarium obyło się w formie hybrydowej i wzięli w nim udział Studenci WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej oraz innych Uczelni. Były to osoby zainteresowane rozwojem badań nad kryminalistyką, jak również eksperci w dziedzinie badań antroposkopijnych zajmujący się progresją wiekową i odtwarzaniem wyglądu osób na podstawie opisu słownego oraz identyfikacji daktyloskopijnej i wizualizacji śladów daktyloskopijnych.

W takcie trwania Seminarium głos zabrali przedstawiciele jednostek mundurowych: nadinsp. w st. spocz. Józef Gdański - b. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie i Olsztynie, mł. insp. dr Bartłomiej Kowalski - Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, mł.insp. w st. spocz. dr Robert Bałdys - b. Pierwszy Zastępca Komendanta Stołecznego Policji, mł.insp. w st. spocz. mgr Andrzej Bodzioch - były Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie, biegły sądowy w zakresie mechanoskopii
i identyfikacji pojazdów.

Seminarium podsumował mł. insp. w st. spocz. mgr Andrzej Bodzioch, który sprawował opiekę nad przebiegiem prac badawczych, po czym Studenci otrzymali z rąk Pani dr Agaty Furgały, Prorektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej Certyfikaty potwierdzające ich udział w projekcie.

Poniżej e-publikacja z przeprowadzonych badań z podziałem na badania dotyczące CSIpix oraz EFIT6.

×
×
×
×