Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

mł. insp. dr Bartłomiej Kowalski

×

DANE KONTAKTOWE

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki i Kryminologii

e-mail: Bartlomiej.Kowalski@wspia.eu

35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 14


TERMINY DYŻURÓW

Czwartek godz. 16:00 - 17:30

DYŻURY WEEKENDOWE

09.03.2024 godz. 9.00-9.45
06.04.2024 godz. 17.30-18.15
25.05.2024 godz. 13.00-13.45 
08.06.2024 godz. 9.00-9.45


Pokój 2.09 budynek C1
(Skype)

Doktor nauk prawnych


Wykładowca akademicki związany z WSPiA Rzeszowską Szkoła Wyższą od 2011 roku, Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, autor publikacji naukowych, organizator i czynny uczestnik licznych konferencji naukowych i seminariów szkoleniowych. Łączy zainteresowania naukowe z zakresu kryminologii i prawa karnego w tym m.in. przestępczości ekonomicznej i cyberprzestępczości z praktyką zawodową.

Członek/uczestnik m.in.:

- seminarium szkoleniowego w Europejskim Urzędzie ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, (Bruksela, 2013)

- zespołu do spraw opracowania koncepcji rozwiązań organizacyjnych, strukturalnych i prawnych w Policji, pod kątem zmiany usytuowania w strukturach jednostek organizacyjnych Policji komórek organizacyjnych, zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej oraz zorganizowanej przestępczości ekonomicznej, powołany decyzją nr 304 z dnia 31 sierpnia 2016 r. Komendanta Głównego Policji

- zespołu do opracowania projektu zmian przepisów prawa karnego wykonawczego (Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2017 r.)

- Rady Naukowej Przeglądu Więziennictwo Polskiego (2017),

- zespołu do opracowania koncepcji rozwiązań ukierunkowanych na podniesienie efektywności struktur zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, powołany decyzją nr 284 z dnia 13 września 2019 r. Komendanta Głównego Policji

- Rady Interesariuszy na kierunku Prawo, Instytut Nauk Prawnych, Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego (od 2021).