Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Dr hab. prof. WSPiA Zbigniew Czarnik

Czarnik Zbigniew
×

DANE KONTAKTOWE

Katedra Prawa Publicznego

Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji

e-mail: zczarnik@wspia.eu

35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 14


TERMINY DYŻURÓW

piątek 8:00 - 9:30


DYŻURY WEEKENDOWE

16.03.2024 godz. 9:15-10:00
20.04.2024 godz. 13:00-14:00
25.05.2024 godz. 9:00-10:00
15.06.2024 godz. 9.00-10.00
06.07.2024 godz. 9.00-10.00

 

skype: zbigniew.czarnik-wspia


SEMINARIA DYPLOMOWE

Pokój numer: 2.04 bud. B

Profesor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej,

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Doktor habilitowany nauk prawnych


Urodzony dnia 11 listopada 1963 roku w Strzyżowie. W latach 1971 do 1979 uczeń Szkoły Podstawowej w Czudcu. Od 1979 do 1984 roku uczeń 5–cio  letniego Technikum Budowlanego w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego 4, w klasie o specjalności budownictwo ogólne. Po ukończeniu szkoły średniej i złożeniu egzaminu dojrzałości odbył studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie na Wydziale Prawa i Administracji.

W 1989 roku, po ukończeniu studiów podjął pracę naukową w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji Filii UMCS w Rzeszowie. Równocześnie od 1989 roku związany z praktyką stosowania prawa, w ramach której w latach 1989 – 1991 odbył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Rejonowej w Rzeszowie, a w 1992 roku złożył egzamin prokuratorski. W tym też roku zdał uzupełniający egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

Od 1991 roku zatrudniony w Kolegium Odwoławczym przy Sejmiku Samorządowym Województwa Rzeszowskiego, a od 1994 roku po zmianach ustrojowych w ramach tej instytucji w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Rzeszowie, pierwotnie na stanowisku członka tego organu, a później do końca 2004 roku jako wiceprezes Kolegium.

Od dnia 1 stycznia 2004 roku powołany na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Z dniem 8 kwietnia 2015 roku powołany na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Działalność naukowo-dydaktyczną kontynuuje od stanowiska asystenta. W 1998 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Ludwika Żukowskiego pod tytułem „Przesłanki nabycia mienia komunalnego z mocy prawa”. Od tego też roku zatrudniony w Filii UMCS w Rzeszowie, a od 2001 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim, jako adiunkt.

W 2008 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych po przeprowadzeniu kolokwium habilitacyjnego na podstawie rozprawy pod tytułem „Podstawy zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego” przed Radą Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Od 2009 roku profesor nadzwyczajny WSPiA w Przemyślu, obecnie WSPiA -  Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Autor ponad 100 prac naukowych, w tym czterech monografii oraz licznych artykułów podejmujących problematykę szeroko rozumianego prawa administracyjnego. Promotor wielu prac licencjackich i magisterskich, a także czterech prac doktorskich. Recenzent w przewodach doktorskich i habilitacyjnych. Prywatnie mąż i ojciec dwojga dzieci, interesujący się historią, szeroko rozumianym gotowaniem i winem.