Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Dr Hubert Kawalec

×

DANE KONTAKTOWE

Katedra Nauk o Państwie i Prawie

e-mail: hubert.kawalec@wspia.eu

35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 14

researchgate.net/profile/Hubert-Kawalec


TERMINY DYŻURÓW

Wtorek 9:00-10:30

DYŻURY WEEKENDOWE

23.03.2024 godz. 9.15-10.00
21.04.2024 godz. 9.00-9.45
11.05.2024 godz. 8.30-9.15
16.06.2024 godz. 9.00-9.45


Pokój nr: 2.02 bud. C1

Skype: hubert.kawalec-wspia

Teams: Hubert Kawalec

 

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii


Absolwent studiów na kierunku socjologia na Uniwersytecie Rzeszowskim. 

W 2015 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie socjologii na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Społeczne aspekty marki miejsca” przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Z. Rykla.

Specjalizuje się w następujących obszarach naukowo-badawczych: socjologia miasta, socjologia marki, socjologia mediów, współczesne społeczeństwo informacyjne, sieci społeczne, metodologia badań społecznych,

Jako aktywny badacz specjalizuje się w prowadzeniu badań metodami ilościowymi.

Jest redaktorem i współtwórcą międzynarodowego czasopisma naukowego Przestrzeń Społeczna / Social Space.

 

Publikacje naukowe

2017 Ludzie marki. Społeczności budowane wokół brandów jako trend w promocji przedsiębiorstw, w: Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania współczesności, red. D. Tworzydło, H. Kawalec, Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko.

2013 Co-branding marki produktu i marki miejsca, w: Marka i promocja jednostek terytorialnych. Dylematy i wyzwania współczesności, red. K. Malicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

2012 Postrzeganie marki Rzeszowa przez studentów, w: Rzeszów w XX -leciu III RP, red. M. Malikowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

2010 Wpływ kampanii promocyjnej miasta na tożsamość jego mieszkańców, w: Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych, red. Z. Rykiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

2009 Postawy wobec przekazu reklamowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 57. Seria Socjologiczno-Historyczna. Socjologia 6. Red. M. Malikowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Redakcje

2017 Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania współczesności, redakcja D. Tworzydło, H. Kawalec, Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko.

2017 Przestrzeń społeczna w badaniach naukowych, Redakcja H. Kawalec, J. Kinal, Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko.

 

Publikacje branżowe

2014 Ameryka – fenomen marki, Marketing Miejsca, marketingmiejsca.com.pl 3 (4) 2014, ROSTER GROUP.

2014 Made in miejsce, Marketing Miejsca, marketingmiejsca.com.pl 2 (3) 2014, ROSTER GROUP.

2012 Socjologia innowacyjna. Badania nad marką, Kwartalnik Projektu Podkarpacka Nauka Dla Przedsiębiorczości 01/2012, RARR.