Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Dr Małgorzata Gajda-Durlik

DANE KONTAKTOWE

 Katedra:  Prawa Publicznego

e-mail: malgorzata,gajda-durlik@wspia.eu

35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 14


TERMINY DYŻURÓW

Wtorek godz. 12:15- 13:45

Skype: malgorzata.gajda-durlik-wspia

DYŻURY WEEKENDOWE

09.03.2024 godz. 9.30-10.15
20.04.2024 godz. 13.45-14.30
26.05.2024 godz. 13.45-14.30
08.06.2024 godz. 9.15-10.00


SEMINARIA DYPLOMOWE

 Pokój numer: 1.09 bud. B

Małgorzata Gajda-Durlik

Pełnione stanowisko: adiunkt

Tytuł naukowy: doktor nauk prawnych


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – kierunek Prawo. Doktor nauk prawnych – tytuł doktora, w wyniku obrony rozprawy doktorskiej pt. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, nadany przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Radca prawny – wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Członek Etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie

Zatrudniona w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej z siedzibą w Rzeszowie na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Publicznego, w Zakładzie Postępowania Administracyjnego.

 

Pełnione funkcje:

W latach 2011- 2016 Prodziekan Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji w Rzeszowie WSPiA (Od 2015 r. w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej).

W latach 2012 - 2014 – Prodziekan - pełniąca obowiązki Dyrektora Kolegium Dydaktycznego Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Zamiejscowym Wydziale Prawa i Administracji w Rzeszowie.

W latach 2013 - 2014 Prodziekan - Dyrektor Kolegium Dydaktycznego Administracji w Zamiejscowym Wydziale Prawa i Administracji w Rzeszowie.

W latach 2014 - 2015 Prodziekan - Dyrektor Kolegium Dydaktycznego Administracji i Biznesu w Zamiejscowym Wydziale Prawa i Administracji w Rzeszowie.

W latach  2015 - 2016  Prodziekan - Dyrektor Kolegium Dydaktycznego Administracji i Zarządzania w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej.

W latach 2017 - 2019 Kierownik Projektu Dydaktycznego Zarządzanie Transportem Spedycją Logistyką - Twój patent na sukces w warunkach konkurencyjności

W latach 2012 - 2014 Kierownik I Zespołu Badawczego w projekcie naukowo-badawczym Legalność – Sprawność – Dobra Praktyka Administracyjna Warunkiem Dobrego Rządzenia