Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Prof. dr hab. Andrzej Witkowski

Andrzej Witkowski
×

DANE KONTAKTOWE

Katedra:  Katedra Nauk o Państwie i Prawie

e-mail: andrzej.witkowski@wspia.eu

35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 14


TERMINY DYŻURÓW

Wtorek godz. 8:20 - 9:50

Skype: andrzej.witkowski-wspia


DYŻURY WEEKENDOWE

24.02.2024 godz. 9.15-10.00
23.03.2024 godz. 13:00-13:45
14.04.2024 godz. 13:00-13:45
11.05.2024 godz. 13:00-13:45
08.06.2024 godz. 9.15-10.00
13.07.2024 godz. 9.15-10.00
14.09.2024 godz. 9.15-10.00


SEMINARIA DYPLOMOWE

Pokój numer: 1.05 bud. B

Kierownik Katedry Nauk o Państwie i Prawie 

Doktor habilitowany nauk prawnych


Stopnie naukowe doktora (1989) i doktora habilitowanego (2002) nauk prawnych  uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Tytuł naukowy profesora nauk prawnych otrzymał w 2012 r.

W latach 1991 – 2010 pełnił funkcję dyrektora Regionalnego Centrum Szkolenia Administracji w Rzeszowie. Uczestniczył w pracach kilku zespołów, powoływanych przez Urząd Rady Ministrów, Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Administracji Publicznej oraz Urząd Służby Cywilnej, zajmujących się zagadnieniami szkolenia kadr administracji rządowej i samorządowej. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Centralnej Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Przewodniczy Kapitule Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie.

Specjalizuje się w badaniach skarbowości Polski w pierwszej połowie XX. Jego dorobek naukowy (monografie i artykuły) poświęcony jest przede wszystkim analizie źródeł prawa składających się na system prawa skarbowego oraz dokumentów archiwalnych odsłaniających uwarunkowania i okoliczności ich powstawania, a także problemy i rezultaty stosowania. Pochodzą one w większości z zasobów Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz Biblioteki Sejmowej i po raz pierwszy zostały wprowadzone do obiegu naukowego. 

Główne problemy badawcze koncentrują się wokół następujących zagadnień:

  • pozycja ustrojowa organów administracji skarbowej,
  • pozycja ustrojowa organów wykonawczych władz skarbowych i ich udział w zwalczaniu przestępstw skarbowych (przestępstwa z zakresu podatków bezpośrednich, przestępstwa monopolowe, przestępstwa akcyzowe, przestępstwa celne, przestępstwa dewizowe),
  • postępowanie podatkowe i zobowiązania podatkowe,  
  • działalność organów administracji skarbowej w zakresie wymiaru i poboru podatków bezpośrednich,
  • pozycja ustrojowa i udział czynnika społecznego w procedurze wymiaru i poboru podatków,
  • podatki państwowe,
  • pożyczki i inne dochody państwowe,
  • egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych,
  • orzecznictwo władz skarbowych w sprawach o występki i wykroczenia, polegające na naruszeniu przepisów w zakresie podatków bezpośrednich pobieranych na rzecz Skarbu Państwa,
  • finanse związków samorządu terytorialnego.